Archiwum 2011/2012

GRUDZIEŃ 2011

DZIEŃ PROJEKTÓW W EKOLI

Pierwszy Dzień Projektów w EKOLI odbył się 16 grudnia 2011. W auli szkoły zebrali się gimnazjaliści, nauczyciele i dyrekcja, aby obejrzeć oraz ocenić projekty przygotowane przez uczniów klasy trzeciej. Zgodnie z wymogami nowej Podstawy Programowej zostali oni wcześniej podzieleni na zespoły, w których opracowywali wybrany przez siebie temat. Tegoroczne zadania objęte zostały wspólnym hasłem „Twórczy Wrocław”. Pierwsza grupa w składzie: Natalie Van Thielen, Wiktor Wojsznis, Mateusz Biały i Melania Wolska wybrała temat ,,Wrocław, jedno miasto - wiele kultur”. Grupa druga: Katarzyna Kołodziejczyk, Mateusz Dzwończyk i Bartosz Nysler przygotowywała temat ,,Wrocław, Europejska Stolica Kultury 2016”, natomiast trzecia, w składzie: Magdalena Dudek, Jeongah Kelly Lee i Alexander Seelbach zdecydowała się na temat ,,Młode talenty Wrocławia”. Opiekunką pierwszej i trzeciej grupy była pani Hanna Ganzel (j. polski), a drugiej pani Beata Michałek (geografia), natomiast koordynatorem projektów gimnazjalnych był pan Andrzej Polański (historia/WOS).

Pierwsza grupa zaprezentowała cztery występujące we Wrocławiu kultury, religie i związane z nimi obyczaje, również te kulinarne. Uczniowie opowiedzieli o historii polskich Żydów, osadników ze Lwowa, losach Greków w Polsce oraz o czasach PRL-u, zabierając nas kolejno w smakowitą podróż do wrocławskich restauracji ,,Sarah”, „Lwowskiej”, ,,Akropolis” oraz ,,PRL”. Członkowie grupy drugiej opowiedzieli o Europejskich Stolicach Kultury. Zaprezentowali najciekawsze zabytki i miejsca we Wrocławiu, który w 2016 roku dołączy do grona ESK. Przeprowadzili także wywiad z Haną Cervinkową o tym, jakich konkurentów pokonał Wrocław, czym wyróżnił się na tle innych miast.

Grupa trzecia prezentowała młode wrocławskie talenty oraz uznanych wrocławskich artystów. Uczniowie opowiedzieli o Małgorzacie i Januszu Klekotach oraz o swoich utalentowanych rówieśnikach, uczniach EKOLI – szachiście – Komilu Khamidovie, szermierzu – Andrzeju Rządkowskim i tancerce – Magdalenie Dudek.

Nagrodę jury za najlepszą prezentację zdobyła grupa trzecia, natomiast wyróżnienie indywidualne przyznano Mateuszowi Dzwończykowi.

MAM PRAWO!

W uchwalonej przez ONZ w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka zapisano najważniejsze prawa przysługujące wszystkim ludziom, niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych: prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w razie prześladowania; zakaz zastraszania, torturowania i stosowania niewolnictwa; prawo do życia w godziwych warunkach materialnych. W rocznicę tego wydarzenia 10 grudnia obchodzimy Dzień Praw Człowieka, ustanowiony decyzją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1950 roku.

Uczniowie EKOLI przeprowadzili pod opieką p. Agaty Polańskiej spektakularną akcję informacyjną pt. „Moje Prawa”. W całej naszej szkole o Dniu Praw Człowieka przypominały gazetki, plakaty i zdjęcia. Odbyły się też lekcje wiedzy o społeczeństwie dotyczące praw człowieka prowadzone przez p. Andrzeja Polańskiego. Grupa uczniów razem z p. Beatą Michałek przygotowała projekty dotyczące apartheidu.

WAŻNA PRÓBA

Grudniowe próbne egzaminy gimnazjalne, które odbyły się w EKOLI, to ważny moment w szkolnej edukacji, nie tylko sprawdzian wiedzy z różnych przedmiotów, ale także ćwiczenie koncentracji, odporności na stres, organizacji pracy. Uczniowie przećwiczyli zmienioną formułę egzaminów, teraz czekamy na wyniki, które zweryfikują umiejętności gimnazjalistów i pozwolą lepiej przygotować się do kwietniowych sprawdzianów.

LISTOPAD 2011

W KRZYŻOWEJ O UNESCO

W dniach 9-12 listopada 2011r. odbyła się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej konferencja regionalna szkół UNESCO, w której wzięło udział ponad 30 nauczycieli ze szkół Dolnej Saksonii i 6 polskich nauczycieli. Naszą szkołę reprezentowały p. Jadwiga Bańska oraz uczennice klasy 2 i 3 Gimnazjum Małgosia Pioterek i Kelly Ieonagh.

Równolegle do konferencji dla nauczycieli, podczas której wymieniano się doświadczeniami w zakresie polsko-niemieckiej wymiany szkolnej, odbywały się warsztaty dla młodzieży polskiej i niemieckiej pt. „Poznajemy historię poprzez sztukę” i „Poznajemy historię poprzez teatr”.

Niezapomnianym przeżyciem było wieczorne czytanie przy świecach pożegnalnych listów Helmuta i Frei von Moltke. Obie grupy (nauczyciele i uczniowie) spotkały się podczas barwnego, międzykulturowego wieczoru, a także w trakcie prezentacji efektów pracy młodzieży.

GRATULUJEMY NATALII!

W auli Uniwersytetu Przyrodniczego 29 listopada 2011r. odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla najlepszych i wybitnych w różnych dziedzinach uczniów Dolnego Śląska. W grupie nagrodzonych i wyróżnionych 275 uczniów znalazła się też Natalia Olejnik z klasy IB2, która uzyskała w ubiegłym roku szkolnym średnią ocen 5,8 i wyróżniła się także swoją postawą i zaangażowaniem. Natalia otrzymała nagrodę z rąk p. Beaty Pawłowicz, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

LISTOPADOWE ŚWIĘTO

10 listopada świętowaliśmy w EKOLI Dzień Niepodległości. Projekt, według pomysłu p. Agaty Polańskiej i p. Andrzeja Polańskiego, obejmował różnorodne działania. Licealiści prezentowali muzykę tematycznie związaną z Polską, piątoklasiści i szóstoklasiści pod kierunkiem p. K. Kopeć wykonali prace plastyczne inspirowane Dniem Niepodległości, które pokazano na wystawie w hallu szkoły. W okolicznościowym dodatku do szkolnej gazetki znalazły się wyniki ankiety przeprowadzonej wśród gimnazjalistów, dotyczącej stereotypu Polaka-patrioty. Podczas spotkania w auli życzenia złożyli Polsce najmłodsi Ekolacy - uczniowie klasy 4SP. Najważniejszym elementem projektu był happening „Budujemy Polskę”, w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie EKOLI. Jego efektem są zdjęcia Mieszka Mastalerczyka.

DZIEŃ UNESCO W EKOLI

16 listopada 1945 roku na mocy podpisanego Aktu Konstytucyjnego powstało UNESCO – organizacja, która koordynuje działania służące międzynarodowej współpracy kulturalnej, oświatowej oraz naukowej.

Tematem przewodnim projektu w EKOLI, którego zakończenie odbyło się 16 listopada 2011r., był dialog kultur i religii.

W tym samym czasie gościliśmy grupę uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły w Szawlach na Litwie, która wspólnie z uczniami IB realizowała projekt o wolontariacie. Brali w nim udział również pracujący na Litwie, a pochodzący z Turcji, Gruzji i Austrii wolontariusze.

Wcześniej gimnazjaliści pod opieką p. Dominiki Pogorzelec-Nierzewskiej przeprowadzili kampanię informacyjną o UNESCO, misji organizacji i dziedzictwie, któremu patronuje. 15 listopada odbył się szkolny konkurs wiedzy o UNESCO, który wygrała Kasia Chajęcka z klasy 5a SP.

16 listopada podczas pierwszej części spotkania odbyły się prezentacje projektów o UNESCO przygotowanych przez gimnazjalistów. Następnie goście-wolontariusze przedstawili prezentacje o swoich krajach. W drugiej części wszyscy uczestniczyli w następujących warsztatach: „Komunikacja międzykulturowa”, „Symbole religijne w różnych religiach i kulturach”; gimnazjaliści tworzyli collage promujący wolontariat i brali udział w debacie „Palestyna w ONZ?”, licealiści zbierali materiały do projektu o UNESCO i ONZ, a uczniowie ISE pracowali nad problemami i istotą wolontariatu.

Podsumowanie pracy odbyło się w auli, a na jej zakończenie wszyscy uczestnicy projektu delektowali się potrawami przygotowanymi przez uczniów szkoły podstawowej: pierogami, oscypkami, tradycyjnym polskim chlebem, pachnącymi ciastami i innymi pysznymi wyrobami. To prawdziwe święto UNESCO odbyło się dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziców, uczniów oraz nauczycieli – p. Anny Kaszper, szkolnego koordynatora UNESCO i p. Moniki Kłoczko, koordynatora projektu polsko-litewskiego.

PAŹDZIERNIK 2011

EKOLOGICZNY SUKCES

Cały ubiegły rok społeczność szkoły ciężko pracowała pod kierunkiem p. Anny Domaradzkiej-Bocian nad spełnieniem wymagań związanych z uzyskaniem certyfikatu Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Zespół Szkół EKOLA otrzymał we wrześniu ten nobilitujący certyfikat (jako jedna ze 124 szkół w Polsce). Przynależność EKOLI do grona Szkół dla Ekorozwoju to dla nas zaszczyt i zobowiązanie. Chcemy w tym roku podejmować kolejne działania i inicjatywy, których celem jest troska o środowisko. Rozpoczniemy też starania o zdobycie międzynarodowego certyfikatu Zielonej Flagi, który jest najwyższym dowodem uznania dla ekologicznej aktywności szkół w Polsce i na świecie.

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE

Tradycji stało się zadość, kiedy 13 października 2011r. odbyło się w EKOLI pasowanie czwartoklasistów i gimnazjalistów na uczniów naszej szkoły. W obecności całej ekolowej społeczności odczytano słowa przysięgi i padło to najważniejsze – „ślubuję”. W drugiej części uroczystości przedstawiono program artystyczny z okazji Dnia Nauczyciela, przygotowany przez uczniów klasy 5a, 5b, 6 pod opieką p. Moniki Kłoczko, który bardzo spodobał się pedagogom. Zasłużone brawa!

MAMY GAZETĘ!

12 października ukazał się pierwszy w tym roku szkolnym numer gazetki "PoS(ł)owie" przygotowany przez Redakcję Uczniowską pod opieką p. Agaty Polańskiej. W skład Redakcji wchodzą: Melania Wolska (3Gim.), Natalie Van Thielen (3Gim.), Katarzyna Kołodziejczyk (3Gim.), Jeongah Kelly Lee (3Gim.), Małgosia Pioterek (2Gim.), Nicole Jendryk (1Gim.), Maja Glibowska (1Gim.), Agnieszka Pelc (5SP), Marta Sajewicz (5SP), Alexander Seelbach (3Gim.), Bartosz Nysler (3Gim.), Franek Marczyński (2Gim.), Maciek Bryke (2Gim.). Pierwszy numer spotkał się z dużym zainteresowaniem czytelników, a największe emocje wzbudził wywiad z p. Piotrem Portasem. Redakcja gazety ma nadzieję, że w tym roku uda się przygotować również internetową wersję ekolowego miesięcznika.

URODZINY POETY

Jeden z ważniejszych polskich poetów i dramaturgów Tadeusz Różewicz, związany z Wrocławiem od 1968 roku, obchodził 9 października swoje 90. urodziny. Aby uczcić jubileusz pisarza, Wrocławska Rada Miejska ogłosiła rok 2011 Rokiem Różewicza. Uczniowie EKOLI wraz z p. Agatą Polańską, p. Ewą Ściepuro, p. Hanną Ganzel włączyli się w te obchody, organizując 20 października Dzień Różewicza w EKOLI. Zaprezentowano wystawę dzieł poety oraz informację o życiu i twórczości autora. Wiersze poety mogliśmy przeczytać nie tylko na wystawie, ale także w różnych miejscach szkoły, a także posłuchać ich za pośrednictwem radiowęzła oraz w interpretacji uczniów EKOLI i samego autora. Licealiści i uczniowie gimnazjum obejrzeli dokument pt. „Gliwickie lata Tadeusza Różewicza” w reż. Krzysztofa Korwina Piotrowskiego, w niebanalny, pełen humoru sposób prezentujący nie tylko sylwetkę pisarza, ale również jego twórczość w doskonałych aktorskich interpretacjach Jerzego Treli i Jana Peszka oraz w wypowiedziach znanych reżyserów i twórców teatralnych. Natomiast uczniowie klas młodszych zainspirowani „Listem do ludożerców” próbowali tworzyć poetyckie listy skierowane do swoich kolegów. 20 października 2011r. w EKOLI to było prawdziwie święto i spotkanie z poezją, która boli, porusza, ale także wskazuje drogę nie tylko młodym ludziom.

JAK POKONAĆ EGZAMINACYJNY STRES?

21 października rozpoczęliśmy w EKOLI cykl próbnych egzaminów przygotowujących uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum do osiągnięcia najlepszych wyników w kwietniu, jak również zapoznać ich z procedurami przebiegu egzaminów. Tego dnia uczniowie klasy 6SP napisali pierwszy próbny sprawdzian po szkole podstawowej, a uczniowie klasy 3 gimnazjum rozwiązywali próbny egzamin z przedmiotów humanistycznych, który od tego roku składa się z dwóch odrębnych testów - z języka polskiego z elementami sztuki oraz z historii z elementami WOS. Próbne egzaminy są na pewno dobrym ćwiczeniem różnych umiejętności i także oswajaniem egzaminacyjnego stresu. Polonistyczna edukacja to nie tylko egzaminy i sprawdziany. Dlatego po zakończeniu pracy gimnazjaliści obejrzeli w Multikinie film „Bitwa Warszawska 1920” w reż. J. Hoffmana.

WYBORY MARSZAŁKA

Cała społeczność ZS EKOLA 11 października 2011r. wzięła udział w wyborach Marszałka Sejmiku Uczniowskiego. Uprawnione do głosowania były 194 osoby, oddano 130 ważnych głosów. Frekwencja szkoły to 67,01% (najwyższa – w Szkole Podstawowej – 100%).

Najwięcej głosów otrzymały Melania Wolska (58 głosów, 44,61%) oraz Małgorzata Pioterek (52 głosy, 40%).

Pod opieką p. Beaty Michałek Sejmik Uczniowski będzie w tym roku szkolnym realizował różne ambitne zamierzenia i inicjatywy. Trzymamy kciuki!

TO JUŻ DZIEWIĄTY RAZ…

W pierwszą sobotę października odbył się IX Wrocławski Matematyczny Marsz na Orientację, w którym pod opieką p. Marioli Ryczaj i p. Elżbiety Syski uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum EKOLA.

Matematyczny marsz to największa, popularna impreza na orientację w Polsce. Rozwija nie tylko logiczne myślenie i orientację w terenie, ale także sprawność ruchową oraz umiejętność współpracy i szybkiego podejmowania decyzji.

W Trzebnicy na starcie spotkało się sześć patroli z ZS EKOLA. Mimo że nasze drużyny nie osiągnęły wielkich sukcesów (znalazły się w pierwszej „dwudziestce”), to na pewno na pochwałę zasługują Julia Osmólska, Magdalena Jaglińska, Iza Opalska ze szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści Andrzej Rządkowski, Tomasz Chajęcki i Komil Khamidow. W konkursie rzutu kulą I miejsce zdobył Andrzej Rządkowski.

WRZESIEŃ 2011

„JĘZYK GIĘTKI” NA CO DZIEŃ

W ubiegłym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli z sukcesami w Ogólnopolskich Konkursach Polonistycznych „Z poprawną polszczyzną na co dzień” i „Z ortografią na co dzień” (Anna Balcer została finalistką obu konkursów), w związku z tym Szkoła Podstawowa EKOLA otrzymała od Centrum Edukacji Humanistycznej LOGOS wyróżnienie i list gratulacyjny. Postaramy się również w roku szkolnym 2011/2012 potwierdzić, że uczniowie EKOLI szanują polszczyznę oraz posługują się nią świadomie i poprawnie na co dzień.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

W nowym roku szkolnym z inicjatywy p. A. Polańskiej rozpoczęła działalność czytelnia szkolna. Jej celem jest wspieranie biblioteki w wyrabianiu u uczniów nawyku czytania i umiejętności uczenia się, propagowanie czytelnictwa w szkole i poza nią, jak również przyzwyczajanie do korzystania z bibliotek jako miejsc edukacji i kultury. W zamierzeniu opiekunów czytelnia ma się stać przestrzenią różnorodnych działań:

- ma służyć zdobywaniu informacji, wykonywaniu własnych prac dla potrzeb szkolnych, pogłębianiu wiedzy, poszukiwaniu materiałów w literaturze, multimedialnych programach edukacyjnych i w zasobach internetu,

- być przestrzenią pracy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pozwalającą na realizację zindywidualizowanych ćwiczeń,

- terenem spotkań redaktorów szkolnej gazetki,

- poprzez organizowane wystawy i inne działania ma umożliwiać prezentację prac, wymianę poglądów, pomysłów i doświadczeń.

Wszystkich uczniów i nauczycieli zapraszamy nie tylko do korzystania z czytelni, ale i do jej współtworzenia.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji