Szkoła Demokracji

W roku szkolnym 2015/2016 Gimnazjum EKOLA bierze udział w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej, "Szkoła Demokracji".
Zamieściliśmy osiem relacji z naszych działań na platformie CEO:

W kwietniu 2016 zdobyliśmy certyfikat Szkoły Demokracji:

 

EKOLA zdobyła certyfikat Szkoły Demokracji, przyznawany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (z CEO pracujemy od całych lat, m.in. przy Sejmie Dzieci i Młodzieży i Szkole z Klasą). We wrześniu powołaliśmy zespół w składzie: Agnieszka Pelc (koordynatorka), Oliwka Pordzik, Ada Trybuchowska i Grzesiek Gajewski (i gdzieś obok, mocno pomagając: Dominika Kozłowska - szkolny Instagram, zdjęcia, Gosia Majewska - filmy, Mikołaj Dziemieszkiewicz - strona internetowa SU, Andrzej Michałek - zdjęcia), który złożył CEO 8 relacji. Kosztowało nas to parę miesięcy ciężkiej pracy. Napisaliśmy osiem sprawozdań pełnych zdjęć, załączników, filmów, itd., itp. CEO zainspirowało nas do podjęcia działań, by Szkołą Demokracji nie tyle się stać, ale się STAWAĆ. Każdego dnia. Bo Szkoła demokracji to tylko krok. Tylko i aż. Nigdy finał i nigdy koniec. To takie wieczne (do)chodzenie. Blisko i daleko. Wydaje się, że już, i wydaje się, że nigdy. Ale wydaje się - że warto. I - jestem pewien - że trzeba. Zwłaszcza teraz.
Andrzej Polański
Opiekun Sejmiku Uczniowskiego EKOLI

O projekcie

Projekt “Szkoła Demokracji” jest skierowany do szkół, które chcą, aby uczniowie i uczennice brali aktywny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania społecznością szkolną. Jest to innowacyjny projekt, mający na celu promowanie dobrych praktyk z zakresu samorządności, demokracji szkolnej i włączania uczniów i uczennic w podejmowanie decyzji. Każda szkoła, która spełni 7 kryteriów odnoszących się do funkcjonowania społeczności szkolnej (patrz niżej) otrzyma certyfikat “Szkoła Demokracji”.

Dlaczego warto?

Tworząc szkołę demokracji nauczyciele mają możliwość rozwijania w uczniach i uczennicach postawę obywatelską, uczenia ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości. Uczniowie będą mogli współdecydować, jak ma wyglądać szkoła oraz zwiększą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie działań samorządu uczniowskiego.

Jaka szkoła jest szkołą demokracji?

Szkoła to nie tylko budynek, w którym odbywają się lekcje. To przede wszystkim ludzie spędzający w niej wspólnie czas – pracując lub ucząc się. Ważne jest, aby spędzanie w niej czasu sprawiało przyjemność, aby szkoła była  przestrzenią do realizacji pomysłów i była miejscem, w którym wszyscy czują się dobrze.

Do uczniów:

Tworząc szkołę demokracji macie możliwość stworzenia takiej szkoły - wystarczy, że wszyscy będziecie wspólnie decydować o najważniejszych kwestiach związanych ze społecznością szkolną. Powinniście pytać się siebie nawzajem o oczekiwania, rozmawiać ze sobą, słuchać siebie, próbować zrozumieć innych, komunikować się nawzajem i konsultować decyzje, które zapadają. To, co dzieje w szkole nie dotyczy tylko uczniów, uczennic lub tylko nauczycieli, nauczycielek – dotyczy całej społeczności szkolnej, dlatego jeśli będziecie współpracować, stworzycie szkołę przyjazną Wam wszystkim.

Szkolna demokracja istnieje w szkole, która może powiedzieć, że spełnia 7 kryteriów, czyli:

  • Wybory reprezentacji

W szkole odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechne, równe, bezpośrednie, z tajnym głosowaniem), wszyscy uczniowie mają czynne i bierne prawa wyborcze. Uczniowie i uczennice znają swoich kandydatów i ich programy.

  • Komunikacja i media

Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje min. 1 środek przekazu skierowany do uczniów. Władze SU i dyrekcja dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować. Uczniowie i uczennice są pytani o swoje potrzeby, problemy i pomysły na działania.

  • Działania uczniów

Władze SU są samodzielne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach i pomysłach uczniów i uczennic, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie i uczennice mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.

  • Podejmowanie decyzji

Ważne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji lub współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami uczniów i uczennic. Przedstawiciele uczniów, uczennic, nauczycieli, nauczycielek i rodziców spotykają się regularnie.

  • Uczenie i nauczanie

Kryteria oceniania są znane i rozumiane przez uczniów i uczennice. Wewnątrzszkolny system oceniania został poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami. Nauczyciele i nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.

  • Zasoby i kwestie formalne

Władze SU mają możliwość korzystania ze środków finansowych oraz zasobów rzeczowych szkoły lub rady rodziców na jasnych i określonych zasadach. Istnieje uchwalony przez uczniów Regulamin SU, zawierający zapisy zgodne z ustawą o systemie oświaty.

  • Otwarta szkoła

Szkoła zapewnia uczniom i uczennicom możliwość wyznawania różnorodnych wartości i poglądów oraz obrony łamanych praw. Szkoła jest również otwarta na działania społeczności lokalnej i umożliwia korzystanie ze swoich zasobów.

za Centrum Edukacji Obywatelskiej o "Szkole Demokracji"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji