Dwujęzyczność

Od roku szkolnego 2011/2012 w Gimnazjum EKOLA funkcjonuje klasa dwujęzyczna realizująca rozszerzony program nauczania języka angielskiego.

Celem nauczania dwujęzycznego jest:

 • zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum i zapewnienie uczniom osiągnięcia sukcesu na miarę własnych możliwości,
 • przygotowanie do biegłego władania językiem obcym w różnych dziedzinach w perspektywie dalszego kształcenia w klasie z programem Matury Międzynarodowej lub w klasach dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, a w przyszłości do studiów w Polsce i za granicą,
 • osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego,
 • stosowanie języka obcego jako narzędzia przyswajania wiedzy z innych przedmiotów,
 • przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu kompetencji językowej Cambridge FCE (First Certificate in English), jednego z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym (upper intermediate).

Nauczanie dwujęzyczne w Gimnazjum EKOLA polega na realizacji:

 • treści programowych z języka angielskiego w rozszerzonym zakresie – 6 godzin nauki tygodniowo w klasie 1 i 2 oraz 5 godzin w klasie 3 (w tym 1 godzina z native speakerem w klasie 1 i 3 oraz 2 godziny w klasie 2),
 • treści programowych z wybranych zajęć edukacyjnych w dwóch językach: polskim i angielskim,
 • podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum z uwzględnieniem dodatkowych przedmiotów:
  • historii i kultury państw anglojęzycznych,
  • technik autoprezentacji.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji