Lista lektur - klasy 1 LO

Wykaz tekstów literackich / kultury - klasa 1 liceum czteroletniego (preDP4)

1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Hioba, Księgi Koheleta;

2) Jan Parandowski, Mitologia, wybrane mity greckie;

3) Homer, Iliada (fragmenty);

4) Sofokles, Antygona;

5) Horacy, wybrane utwory; 

6) Liryka średniowiecza w tym Bogurodzica, Legenda o św. Aleksym (fragmenty), Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);

7) Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);

8) Pieśń o Rolandzie (fragmenty);

9) Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);

10) Jan Kochanowski, wybrane pieśni i treny;

11) Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);

12) wybrane wiersze Daniela Naborowskiego, Jana Andrzeja Morsztyna, Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego;

13) William Szekspir, Makbet;

14) Ignacy Krasicki, wybrane satyry;  

15) Franciszek Karpiński, wybrana sielanka;

16) Adam Mickiewicz, Oda do młodości; Romantyczność; wybrany sonet z cyklu Sonety krymskie, Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;

17) Juliusz Słowacki, Kordian, Grób Agamemnona (fragment), Testament mój

18) Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze; 

19) Bolesław Prus, Lalka;

20) Henryk Sienkiewicz, Potop (ekranizacja);

21) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara

22) wybrane wiersze Jana Kasprowicza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Leopolda Staffa;

29) Stanisław Wyspiański, Wesele

30) Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień).

Wykaz tekstów literackich / kultury - klasa 1 liceum trzyletniego (preDP3)

1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Hioba, Księgi Koheleta;

2) Jan Parandowski, Mitologia, wybrane mity greckie;

3) Sofokles, Antygona;

4) Bogurodzica;

5) Jan  Kochanowski, wybrane pieśni i treny;

6) Mikołaj  Sęp  Szarzyński, wybrany sonet;

7) William Szekspir Makbet;

8) Adam Mickiewicz, wybrany sonet z cyklu Sonety krymskie; ballada Romantyczność; Dziady część III; Pan Tadeusz (ekranizacja);

9) Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona, Testament mój;

11) Cyprian Norwid, wybrany wiersz;

12) Bolesław Prus, Lalka;

13) Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;

14) wybrane wiersze: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;   

15) Stanisław Wyspiański, Wesele;

16) Stefan Żeromski, Przedwiośnie;

17) wybrane wiersze: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński;

18) Bruno  Schulz, Sklepy cynamonowe (wybrane opowiadanie);

19) Witold Gombrowicz, Ferdydurke

20) Tadeusz Borowski, wybrane opowiadanie;

21) wybrane wiersze: Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak, Miron Białoszewski;

22) Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem lub Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;

23) Czesław Miłosz, wybrany esej;

24) Zbigniew Herbert, wybrany esej;

25) Albert Camus, Dżuma;

26) Olga Tokarczuk, wybrane opowiadanie;

27) wybrany film z twórczości polskich reżyserów  (np. Krzysztofa  Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego).

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji