Zestawy podręczników

preDP4 - klasa 1 czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 2019/2020

Język polski: Oblicza epok. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Część 1 i 2; Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski; wyd. WSiP; nr ewidencyjny w wykazie MEN: 952/1/2019

Język angielski: On Screen Intermediate (B1+/B2) (Reforma 2019), Szkoła ponadpodstawowa, III etap edukacyjny - Student's Book i Workbook; Jenny Dooley, Virginia Evans; wyd. Express Publishing; nr ewidencyjny w wykazie MEN: 946/3/2019

Język niemiecki: Effekt 2; wyd. WSiP

Język hiszpański: Prisma comienza A1 Student's Book and Workbook; Equipo Prisma; wyd. Edinumen

Wiedza o społeczeństwie: W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Szkoła ponadpodstawowa. Zakres podstawowy. Część 1; Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz; wyd. Nowa Era, nr ewidencyjny w wykazie MEN: 1034\1\2019

Geografia: Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy; Roman Malarz, Marek Więckowski; wyd. Nowa Era; nr ewidencyjny w wykazie MEN: 983/1/2019 oraz Oblicza geografii 1. Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; Katarzyna Maciążek; wyd. Nowa Era

Biologia: Biologia na czasie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy; Anna Helmin, Jolanta Holeczek; wyd. Nowa Era

Chemia: Chemia. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Część 1; Kamil Kaznowski, Krzysztof M. Pazdro; wyd. Oficyna Edukacyjna; ISBN 978-83-7594-175-3

Fizyka: Odkryć fizykę 1. Zakres podstawowy. Dla absolwentów szkół podstawowych; wyd. Nowa Era

Matematyka: Matematyka. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1. Dla absolwentów szkoły podstawowej; Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda; wyd. Oficyna Edukacyjna, Krzysztof Pazdro; nr ewidencyjny w wykazie MEN: 979/1/2019 oraz Matematyka. Zbiór zadań do liceów i techników. Zakres rozszerzony. Klasa 1. Dla absolwentów szkoły podstawowej; Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda; wyd. Oficyna Edukacyjna, Krzysztof Pazdro

Filozofia: Filozofia. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy; M. Łojek-Kurzętkowska; wyd. OPERON, Gdynia 2019

Etyka: Etyka. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej; P. Kołodziński, J. Kapiszewski; wyd. OPERON, Gdynia 2019

preDP3 - klasa 1 trzyletniego liceum ogólnokształcącego, 2019/2020 

Język polski: Nowe lustra świata. Starożytność - Średniowiecze. Zakres podstawowy i rozszerzony. Część 1; Witold Bobiński, Anna Janus-Sitarz, Maciej Pabisek; wyd. WSiP 2015; nr ewidencyjny w wykazie MEN: 704/2/2015

Język angielski: On Screen Upper-Intermediate (B2+), Szkoła ponadgimnazjalna, IV etap edukacyjny - Student's Book i Workbook; Jenny Dooley, Virginia Evans; wyd. Express Publishing; nr ewidencyjny w wykazie MEN: 692/3/2014/2016

Język niemiecki: Infos 2a; wyd. Pearson

Język hiszpański: Prisma comienza A1 Student's Book and Workbook; Equipo Prisma; wyd. Edinumen

Wiedza o społeczeństwie: Po prostu WOS. Wiedza o społeczeństwie. Szkoła ponadgimnazjalna. Zakres podstawowy; Marek Grandas, Janusz Żmijewski; wyd. WSiP; nr ewidencyjny w wykazie MEN: 531\2012\2014

Wiedza o kulturze: Spotkania z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum ogólnokształcącego i technikum; wyd. Nowa Era; nr ewidencyjny w wykazie MEN: 449/2012

Geografia: Oblicza geografii. Podręcznik do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych z atlasem geograficznym. Zakres podstawowy; Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann; wyd. Nowa Era; nr ewidencyjny w wykazie MEN: 433/2012/2014 oraz Oblicza geografii. Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; Jadwiga Brożyńska, Małgorzata Kubik, Monika Nikołajew-Banaszewska; wyd. Nowa Era oraz Maturalne karty pracy 3. Zakres rozszerzony (geografia Polski); Marian Kupczyk; wyd. Nowa Era

Biologia: Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Stanisław Czachorowski; wyd. Nowa Era

Chemia: Chemia na co dzień. Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; Krzysztof M. Pazdro, Rafał Szmigielski; wyd. Oficyna Edukacyjna; ISBN 978-83-7594-085-5; nr ewidencyjny w wykazie MEN: 371/2011

Fizyka: Odkryć fizykę - zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych; wyd. Nowa Era

Matematyka: Matematyka 1. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum; M. Karpiński, M. Dobrowolska, M. Braun, J. Lech, M.M. Karpiński; wyd. GWO; nr ewidencyjny w wykazie MEN:  628/1/2012

Podstawy przedsiębiorczościKrok w przedsiębiorczość; Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał; wyd. Nowa Era; nr ewidencyjny w wykazie MEN: 467/2012/2015 

Etyka: Etyka. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej; P. Kołodziński, J. Kapiszewski; wyd. OPERON, Gdynia 2019 

IBDP 2019-2021

English A (English as the first language / angielski jako język ojczysty):
English A: Literature Course Companion (2nd Edition); Anna Androulaki and Brent Whitted; Oxford IB Diploma Programme; ISBN: 978-0-19-843461-0

English B (English as the second language / angielski jako drugi język):
English B for the IB Diploma; Mark McGowan, Hyun Jung Owen, Aaron Deupree; Hodder Education; ISBN: 978-1-5104-4657-1

Spanish ab initio
Prisma A1 Comienza Student’s Book; Equipo Prisma; Prisma A1 Comienza – cuaderno de ejercicios (exercise book); Club Prisma Team, Maria Jose Gelabert; Edinumen

German ab initio
Deutsch im Einsatz, German B for the IB Diploma; Sophie Duncker, Alan Marshall, Conny Brock, Katrin Fox; Cambridge University Press 2018

Global Politics
Global Politics Course Companion; Max Kirsch; Oxford IB Diploma Programme; ISBN: 978-0-19-830883-6

Business Management
Business Management for the IB Diploma (2nd Edition); Peter Stimpson, Alex Smith; Cambridge University Press; ISBN: 978-1-107-46437-7

Psychology
Psychology Course Companion (2nd Edition); Alexey Popov, Lee Parker, Darren Seath; Oxford IB Diploma Programme; ISBN: 978-0-19-839811-0

Biology
Biology Course Companion (2014 Edition); Andrew Allott and David Mindorff; Oxford IB Diploma Programme; ISBN:  978-0-19-839211-8

Chemistry
Chemistry Course Companion (2014 Edition); Sergey Bylikin, Gary Horner, Brian Murphy, David Tarcy; Oxford IB Diploma Programme; ISBN: 0198392125

Physics
Physics for the IB Diploma (6th Edition); K. A. Tsokos; Cambridge University Press; ISBN: 978-1-107-62819-9 

Mathematics SL (standard level / poziom podstawowy):
Mathematics: Applications and Interpretation, Standard Level Course Companion; Enhanced Online; Jennifer Chang Wathall, Suzanne Doering, Jane Forrest, David Harris, Nadia Stoyanova Kennedy, Paula Waldman; Oxford IB Diploma Programme; ISBN: 978-0-19-842698-1

Mathematics HL (higher level / poziom rozszerzony):
Mathematics: Applications and Interpretation, Higher Level Course Companion; Enhanced Online; Suzanne Doering, Panayiotis Economopoulos, Peter Gray, David Harris, Tony Halsey, Michael Ortman, Nuriye Sirinoglu Singh, Jennifer Chang Wathall; Oxford IB Diploma Programme; ISBN: 978-0-19-842704-9

Theory of Knowledge  
Theory of Knowledge for the IB Diploma (2nd Edition); Richard van de Lagemaat; Cambridge University Press; ISBN: 978-1-107-61211-2

IBDP 2018-2020

English A (English as the first language / angielski jako język ojczysty):
English A: Literature, Course Companion; Hannah Tyson, Mark Beverley; Oxford University Press

English B (English as the second language / angielski jako drugi język):
English B for the IB Diploma; Brad Philpot; Cambridge University Press

Spanish ab initioPrisma comienza A2 Student's Book; Equipo Prisma; Edinumen

Global Politics:
Global Politics, Course Companion; Max Kirsch; Oxford University Press

Business Management:
Business Management for the IB Diploma
(second edition); Peter Stimpson, Alex Smith; Cambridge University Press

Biology:
Biology, Course Companion
; Andrew Allott, David Mindorff; Oxford University Press

Chemistry: 
IB Chemistry Coursebook (2014 edition); Brian Murphy, Gary Horner, David Tarcy, Sergey Bylikin; Oxford University Press

Physics:
Physics for the IB Diploma (sixth edition); K.A. Tsokos; Cambridge University Press

Mathematical Studies (elementary level / poziom elementarny):
Pearson Baccalaureate Mathematical Studies (second edition); Roger Brown, Ron Carrell, David Wees; Pearson

Mathematics SL (standard level / poziom podstawowy):
Pearson Baccalaureate Standard Level Mathematics (2012 edition); Ibrahim Wazir, Tim Garry; Pearson

Mathematics HL (higher level / poziom rozszerzony):
Pearson Baccalaureate Higher Level Mathematics (2012 edition); Ibrahim Wazir, Tim Garry; Pearson

Theory of Knowledge:
Theory of Knowledge for the IB Diploma (second edition); Richard van de Lagemaat; Cambridge University Press

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji