Bieżący miesiąc

CZERWIEC / JUNE 2022

1 czerwca / 1st June 2022

klasa 1 – warsztaty „Światłem malowane”, Muzeum Pana Tadeusza / Grade 1 – „Painted with Light” workshops at Muzeum Pana Tadeusza

2 czerwca / 2nd June 2022

klasa 2 – warsztaty: sztuka współczesna, Pawilon Czterech Kopuł / Grade 2 – contemporary art workshops at Four Domes Pavilion

– klasa DP1, grupa chemii i fizyki – zajęcia w ramach projektu badawczego Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z zakresu fotoniki i chemii materiałowej / DP1, Chemistry and Physics groups – classes within the research project of Polish Centre for Development of Technology in the field of photonics and materials chemistry

16-17 czerwca / 16th-17th June 2022

– dni wolne od zajęć dydaktycznych / days off

20 czerwca / 20th June 2022

– wystawienie ocen rocznych; rada pedagogiczna klasyfikacyjna / end-of-year grades; teachers’ council – validation of end-of-year grades

22 czerwca / 22nd June 2022

– klasa DP1, grupa chemii i fizyki – zajęcia w ramach projektu badawczego Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z zakresu fotoniki i chemii materiałowej / DP1, Chemistry and Physics groups – classes within the research project of Polish Centre for Development of Technology in the field of photonics and materials chemistry

24 czerwca / 24th June 2022

– zakończenie roku szkolnego / end of school year

MAJ / MAY 2022

2-3 maja / 2nd-3rd May 2022

– dni wolne / days off 

4 maja / 4th May 2022

– klasa 1 – dzień z Sienkiewiczem, Szkoła Podstawowa EKOLA / Grade 1 - a day with Sienkiewicz, EKOLA Primary School

5 maja / 5th May 2022

klasa DP1, grupa chemii i fizyki – zajęcia w ramach projektu badawczego Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z zakresu fotoniki i chemii materiałowej / DP1, Chemistry and Physics groups – classes within the research project of Polish Centre for Development of Technology in the field of photonics and materials chemistry

9 maja / 9th May 2022

– klasy 1 i 2 – wyjście na warsztaty teatralne do Wrocławskiego Teatru Współczesnego i zwiedzanie wrocławskiego Rynku / Grades 1 and 2 - theatre workshop at Wrocławski Teatr Współczesny and sightseeing at Wrocłąw Market Square   

16 maja / 16th May 2022

– rada pedagogiczna online, godz. 17:30 / teachers’ council online, at 17:30

16-17 maja / 16th-17th May 2022

klasy 1, 2, DP1 – wycieczka do Szwajcarii Saksońskiej i Drezna / Grades 1, 2, DP1 – school trip to Saxon Switzerland and Dresden

19 maja / 19th May 2022

klasa DP1, grupa chemii i fizyki – zajęcia w ramach projektu badawczego Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z zakresu fotoniki i chemii materiałowej / DP1, Chemistry and Physics groups – classes within the research project of Polish Centre for Development of Technology in the field of photonics and materials chemistry

20 maja / 20th May 2022 

– wystawienie przewidywanych ocen rocznych / predicted end-of-year grades 

– klasy 1 i 2 – wyjście do teatru na spektakl "Pogłosy", Wrocławski Teatr Współczesny / Grades 1 and 2 - theatre outing: "Pogłosy" at Wrocławski Teatr Współczesny

23 maja / 23rd May 2022 

– spotkania wychowawców z rodzicami i konsultacje dla rodziców, godz. 17:30-20:00 / Parents Meetings with Class Tutors and Consultation Hours at 17:30–20:00

KWIECIEŃ / APRIL 2022 

7 kwietnia / 7th April 2022

klasa DP1, grupa chemii i fizyki – zajęcia w ramach projektu badawczego Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z zakresu fotoniki i chemii materiałowej / DP1, Chemistry and Physics groups – classes within the research project of Polish Centre for Development of Technology in the field of photonics and materials chemistry

11 kwietnia / 11th April 2022

klasa 1 i 2 – Wieczór Talentów EKOLI, Klub Firlej / Grades 1 and 2 – EKOLA Talents Night at the „Firlej” Club

14-19 kwietnia / 14th-19th April 2022

– ferie wielkanocne / Spring Break

21 kwietnia / 21st April 2022

klasa DP1, grupa chemii i fizyki – zajęcia w ramach projektu badawczego Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z zakresu fotoniki i chemii materiałowej / DP1, Chemistry and Physics groups – classes within the research project of Polish Centre for Development of Technology in the field of photonics and materials chemistry

23 kwietnia / 23rd April 2022

– Dzień Otwarty w DLO EKOLA / School Open House Day

25 kwietnia / 25th April 2022

klasa DP2 – wystawienie ocen rocznych; rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klasy DP2, godz. 17:30 / DP2 – end-of-year grades; teachers’ council for validation of DP2 end-of-year grades, at 17:30

27 kwietnia / 27th April 2022

klasa DP2 – zakończenie nauki / DP2 – end of instruction

28 kwietnia / 28th April 2022

klasa DP2 – rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej Matury Międzynarodowej „May 2022” / DP2 – beginning of IB Diploma May 2022 Examination Session

– klasa 2 – wyjście na warsztaty teatralne do Wrocławskiego Teatru Współczesnego / Grade 2 - theatre workshop at Wrocławski Teatr Współczesny  

29 kwietnia / 29th April 2022

– klasa 1, 2 i DP1 – wystawa malarstwa Vincenta van Gogha, Hala Stulecia / Grades 1, 2 and DP1 - Vincent van Gogh's paintings exhibition at the Centennial Hall

MARZEC / MARCH 2022

2 marca / 2nd March 2022

klasa 1 – wyjście na wystawę "Maszyny Leonarda da Vinci" do Centrum Historii Zajezdnia / Grade 1 – „Leonardo da Vinci’s Machines” exhibition at the Depot History Centre

10 marca / 10th March 2022

klasa 2 – wyjście na warsztaty teatralne do Wrocławskiego Teatru Współczesnego / Grade 2 - theatre workshop at Wrocławski Teatr Współczesny  

klasa 2 – wyjście na lekcję muzealną „O żołnierzach Armii Krajowej” do Muzeum Pana Tadeusza / Grade 2 – a lesson at Muzeum Pana Tadeusza „About Soldiers of the Home Army”

klasa DP1, grupa chemii i fizyki – zajęcia w ramach projektu badawczego Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z zakresu fotoniki i chemii materiałowej / DP1, Chemistry and Physics groups – classes within the research project of Polish Centre for Development of Technology in the field of photonics and materials chemistry

16 marca / 16th March 2022

klasa DP1, grupa chemii i fizyki – zajęcia w ramach projektu badawczego Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z zakresu fotoniki i chemii materiałowej / DP1, Chemistry and Physics groups – classes within the research project of Polish Centre for Development of Technology in the field of photonics and materials chemistry 

17 marca / 17th March 2022

klasa 1 – wyjście na warsztaty teatralne do Wrocławskiego Teatru Współczesnego oraz do Muzeum Pana Tadeusza na lekcję muzealną “Miejsce Polski we współczesnym świecie” / Grade 1 - theatre workshop at Wrocławski Teatr Współczesny and a lesson at Muzeum Pana Tadeusza „The Place of Poland in Contemporary World”  

18 marca / 18th March 2022

klasa DP1 – udział w Szkolnej Konferencji Klimatycznej, Wydział Nauk Społecznych UWr / DP1 – participation in Schools Climate Conference, at University of Wrocław, Faculty of Social Sciences

19-20 marca / 19th-20th March 2022

klasa DP2 – przedmaturalny obóz naukowy: nauki przyrodnicze / DP2 – revision camp: Natural Sciences

24 marca / 24th March 2022 

klasa DP1, grupa chemii i fizyki – zajęcia w ramach projektu badawczego Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z zakresu fotoniki i chemii materiałowej / DP1, Chemistry and Physics groups – classes within the research project of Polish Centre for Development of Technology in the field of photonics and materials chemistry  

26-28 marca / 26th-28th March 2022

klasa DP2 – przedmaturalny obóz naukowy: matematyka / DP2 – revision camp: Mathematics

28 marca / 28th March 2022

klasa DP2 – wystawienie przewidywanych ocen rocznych / DP2 – predicted end-of-year grades

– spotkania wychowawców z rodzicami i konsultacje dla rodziców, godz. 17:30-20:00 (online) / Parents Meetings with class tutors and Consultation Hours at 17:30–20:00 (online)

29-31 marca / 29th-31st March 2022

klasa DP2 – próbne egzaminy Matury Międzynarodowej / DP2 – IB Diploma mock exams

LUTY / FEBRUARY 2022

1-13 lutego / 1st-13th February 2022

– ferie zimowe / Winter Break

STYCZEŃ / JANUARY 2022

6-7 stycznia / 6th-7th January 2022

– dni wolne od zajęć dydaktycznych / days off

13 stycznia / 13th January 2022

klasa DP1, grupa chemii i fizyki – zajęcia w ramach projektu badawczego Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z zakresu fotoniki i chemii materiałowej / DP1, Chemistry and Physics groups – classes within the research project of Polish Centre for Development of Technology in the field of photonics and materials chemistry

21 stycznia / 21st January 2022

– wystawienie ocen semestralnych / end-of-semester grades

24 stycznia / 24th January 2022

– koniec semestru I; rada pedagogiczna klasyfikacyjna / end of semester 1; teachers’ council – validation of end-of-semester grades

31 stycznia – 13 lutego / 31st January – 13th February 2022

– ferie zimowe / Winter Break

GRUDZIEŃ / DECEMBER 2021

6-10 grudnia / 6th-10th December 2021

– udział szkoły w akcji „Szlachetna Paczka” / school’s participation in the „Noble Gift” operation

10 grudnia / 10th December 2021

– Maraton Pisania Listów Amnesty International 2021 / Amnesty International Letter-Writing Marathon 2021

18 grudnia / 18th December 2021

klasa DP2 - zajęcia dodatkowe z matematyki SL i HL / DP2 - extra Mathematics SL and HL classes

20 grudnia / 20th December 2021

– wystawienie przewidywanych ocen semestralnych w dzienniku Librus / predicted end-of-semester grades in e-register

– zebrania i konsultacje dla rodziców online, godz. 17:30–20:00 / online Parents Meetings and Consultation Hours at 17:30–20:00

23-31 grudnia / 23rd-31st December 2021

– ferie świąteczne / Christmas-New Year Break

LISTOPAD / NOVEMBER 2021  

1 listopada / 1st November

– dzień wolny od zajęć dydaktycznych / day off

11-12 listopada / 11th-12th November 2021

– dni wolne od zajęć dydaktycznych / days off

15-19 listopada / 15th-19th November 2021

– Tydzień Życzliwości / Week of Kindness and Good Will

15 listopada / 15th November 2021

– konsultacje dla rodziców online, godz. 17:30–20:00 / online Consultation Hours for Parents at 17:30–20:00 

 klasa DP2 – rejestracja na egzaminy Matury Międzynarodowej w sesji „May 2022” / DP2 – students’ registration for IB Diploma examination session May 2022

17 listopada / 17th November 2021

klasa 1 – lekcja muzealna „Za czym ta kolejka”, Centrum Historii Zajezdnia / Grade 1 – a lesson at the Depot History Centre

18 listopada / 18th November 2021

klasy DP1 i DP2, grupy chemii i fizyki – spotkanie wprowadzające do mini-projektu z przedstawicielami Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii – wprowadzenie do mini-projektu naukowego z zakresu chemii i fizyki / DP1 and DP2, Chemistry and Physics groups – meeting with representatives of Polish Centre for Development of Technology – introduction to a mini science project in the fields of chemistry and physics

20 listopada / 20th November 2021

klasa DP2 - zajęcia dodatkowe z fizyki / DP2 - extra Physics classes

22-26 listopada / 22nd-26th November 2021

– tydzień Stanisława Lema w EKOLI / Stanisław Lem’s week in EKOLA

22 listopada / 22nd November 2021

klasy 1, 2 i DP1 – wykład profesora Stanisława Beresia "Lem – humanista i wizjoner" / Grades 1, 2 and DP1 – Professor Stanisław Bereś: lecture on Stanisław Lem "Lem – a humanist and visionary"

26-28 listopada / 26th-28th November 2021

– udział uczniów w konferencji WrocMUN 2021, V LO we Wrocławiu / students' participation in WrocMUN 2021 conference, High School number 5 in Wrocław

PAŹDZIERNIK / OCTOBER 2021  

8 października / 8th October 2021

- obchody Międzynarodowego Dnia Języków Obcych / celebrating the International Day of Foreign Languages

11 października / 11th October 2021

- klasy DP – spotkanie uczniów klas DP1 i DP2 z Michałem Rusinkiem, literaturoznawcą, tłumaczem, pisarzem, prezesem Fundacji Wisławy Szymborskiej, temat "Pypcie na języku", godz. 12:00 /  DP1 and DP2 – Polish A groups – meeting with Michał Rusinek, literary scholar, interpreter, writer, president of Wisława Szymborska Foundation, topic "Slips of Tongue", at 12:00

14 października / 14th October 2021

- Dzień Nauczyciela / Teacher’s Day

14-15 października / 14th-15th October 2021

- klasy 1, 2, DP1 – wycieczka do Kotliny Kłodzkiej / Grades 1, 2 and DP1 – school trip to Kotlina Kłodzka

- klasa DP2 – zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki / DP2 – pre-exam Mathematics Revision Classes

23 pażdziernika / 23rd October 2021

- klasa DP2 - zajęcia dodatkowe z chemii / DP2 - extra Chemistry classes

28 pażdziernika / 28th October 2021

- klasy 1-2LO - warsztaty teatralne we Wrocławskim Teatrze Współczesnym / Grades 1 and 2 - theatre workshops at Wrocławski Teatr Współczesny 

- wybory prezydium Sejmiku Uczniowskiego / Students' Council election 

29 października / 29th October 2021

- klasy DP – grupy Polish A HL – wystawa "Pan Tadeusz Różewicz" w Muzeum Pana Tadeusza (oprowadzenie kuratorskie), godz. 16:00 / DP1 and DP2 – Polish A HL groups – "Pan Tadeusz Różewicz", exhibition at Muzeum Pana Tadeusza (curatorial guided tour), at 16:00

WRZESIEŃ / SEPTEMBER 2021  

1 września / 1st September 2021

- rozpoczęcie roku szkolnego 2021-2022 / beginning of school year 2021-2022

3-5 września / 3rd-5th September 2021

- klasy DP - udział w 17. Międzynarodowym Festiwalu Opowiadania / DP students - participation in 17. International Short Story Festival

13 września / 13th September 2021

- spotkania wychowawców z rodzicami / parents meetings with class tutors:  

18:00 - klasy 1LO i DP1 / Grade 1 and DP1

19:00 - klasy 2LO i DP2 / Grade 2 and DP2  

14 września / 14th September 2021

- klasa DP2 - wyjście klasowe: Dzień z planszówkami w parku / DP2 - class outing: A Board Games Day in the Park

21 września / 21st September 2021

- klasa 1LO - wyjście integracyjne na kręgle w Skytower / Grade 1 - class outing: bowling at Skytower

- klasa DP2 - spotkanie z doradcą uniwersyteckim / DP2 - meeting with college counselor

23 września / 23rd September 2021

- klasy 1-2LO - warsztaty teatralne we Wrocławskim Teatrze Współczesnym / Grades 1 and 2 - theatre workshops at Wrocławski Teatr Współczesny   

24 września / 24th September 2021

- klasa DP1 - spotkanie z doradcą uniwersyteckim / DP1 - meeting with college counselor  

28 września / 28th September 2021

- klasa DP1 - wyjście klasowe do ZONA 71 - CENTRUM GRY LASER TAG / DP1 - class outing to ZONA 71 - LASER TAG CENTRE

30 września / 30th September 2021

- klasa 1-2LO - wyjście do Muzeum Iluzji / Grades 1 and 2 - class outing to the Museum of Illusions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji