Rok szkolny 2021/2022

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO / SCHOOL YEAR CALENDAR

WRZESIEŃ / SEPTEMBER 2021

01.09 - rozpoczęcie roku szkolnego 2021-2022 / beginning of school year 2021-2022

13.09 - spotkania wychowawców z rodzicami / parents meetings with class tutors:  

18:00 - klasy 1LO i DP1 / Grade 1 and DP1

19:00 - klasy 2LO i DP2 / Grade 2 and DP2  

PAŹDZIERNIK / OCTOBER 2021

14.10 - Dzień Edukacji Narodowej / National Education Day

LISTOPAD / NOVEMBER 2021

01.11 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych / day off 

11-12.11 - dni wolne od zajęć dydaktycznych / days off 

15.11 - konsultacje dla rodziców, godz. 17:30-20:00; klasa DP2 – rejestracja uczniów na egzaminy Matury Międzynarodowej: sesja “May 2022” / consultation hours for parents at 17:30-20:00; DP2 – students registration for IB Diploma Examination Session May 2021

GRUDZIEŃ / DECEMBER 2021

20.12 - wystawienie przewidywanych ocen semestralnych; spotkania wychowawców z rodzicami i konsultacje dla rodziców (informacja o przewidywanych ocenach semestralnych), godz. 17:30-20:00 / end-of-semester predicted grades; parents meetings with class tutors and consultation hours for parents at 17:30-20:00 (information about end-of-semester predicted grades)

23-31.12 - przerwa świąteczna / Christmas-New Year break 

STYCZEŃ / JANUARY 2022 

06-07.01 - dni wolne od zajęć dydaktycznych / days off 

21.01 - wystawienie ocen semestralnych / end-of-semester grades 

24.01 - koniec semestru 1; rada pedagogiczna klasyfikacyjna / end of semester 1; teachers’ council – validation of end-of-semester grades

31.01 - ferie zimowe / winter break 

LUTY / FEBRUARY 2022 

01-13.02 - ferie zimowe / winter break

MARZEC / MARCH 2022  

28.03 - wystawienie przewidywanych ocen rocznych dla uczniów klasy DP2; spotkania wychowawców z rodzicami i konsultacje dla rodziców (informacja o przewidywanych ocenach rocznych w klasie DP2), godz. 17:30-20:00 / end-of-year predicted grades for DP2 students; parents meetings with class tutors and consultation hours for parents at 17:30-20:00 (information about end-of-year predicted grades for DP2 students)

29-31.03 - klasa DP2 – próbne egzaminy Matury Międzynarodowej / DP2 – mock IB Diploma exams

KWIECIEŃ / APRIL 2022

14-19.04 - przerwa świąteczna / Easter Break 

23.04 - Dzień Otwarty w LO EKOLA / EKOLA Open House Day

25.04 - klasa DP2 – wystawienie ocen rocznych; rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klasy DP2 / DP2 – end-of-year grades; teachers’ council – validation of DP2 end-of-year grades  

27.04 - klasa DP2 – zakończenie nauki / DP2 – end of instruction

MAJ / MAY 2022

28.04-20.05 - egzaminy Matury Międzynarodowej: sesja “May 2022” / IB Diploma Examination Session May 2022

02-03.05 - dni wolne od zajęć dydaktycznych / days off 

04-13.05 - klasy 1LO, 2LO, DP1 – wycieczki i wyjścia klasowe w czasie matur / Grades 1, 2, DP1 – class trips / educational activities outside school

20.05 - wystawienie przewidywanych ocen rocznych / end-of-year predicted grades

23.05 - spotkania wychowawców z rodzicami i konsultacje dla rodziców (informacja o przewidywanych ocenach rocznych), godz. 17:30-20:00 / parents meetings with class tutors and consultation hours for parents at 17:30-20:00 (information about end-of-year predicted grades)

CZERWIEC / JUNE 2022

16-17.06 - dni wolne od zajęć dydaktycznych / days off 

20.06 - wystawienie ocen rocznych; rada pedagogiczna klasyfikacyjna / end of year grades; teachers’ council – validation of end-of-year grades  

24.06 - zakończenie roku szkolnego 2021-2022 / end of school year 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji