Klasa preIB

W sekretariacie szkoły należy złożyć następujące dokumenty:

do 15 czerwca:

 do 29 czerwca:

  • świadectwo z poprzedniej klasy
  • kopia paszportu (w przypadku cudzoziemców)
  • karta zdrowia
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • ewentualne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 150 zł i należy ją wpłacić gotówką w szkole lub na konto:

bank: BANK PKO BP    

numer rachunku: 26 1020 5226 0000 6302 0481 0372

właściciel konta: Fundacja Oświatowa Ekola, ul. Zielińskiego 56, 53-534 Wrocław

Egzamin kwalifikacyjny do klasy preIB sprawdza kompetencje językowe kandydata w zakresie języka angielskiego i składa się z dwóch części:

część pisemna:

  • rozumienie tekstu mówionego / nagrania, rozumienie tekstu czytanego, praktyczne użycie języka (uzupełnienie tekstu brakującymi słowami, słowotwórstwo, przekształcenia zdań obejmujące zmianę słownictwa, składni oraz struktur gramatycznych), krótka wypowiedź pisemna (reakcja na przeczytany tekst – 150-200 słów; odpowiedź na zadane pytanie otwarte w formie 8-10 zdań); czas trwania egzaminu – 1h30m;

część ustna:

  • rozmowa z kandydatem na zadany temat (motywacja do nauki w programie Matury Międzynarodowej, zainteresowania / pasje kandydata, środki masowego przekazu, technologie mobilne, Internet, portale społecznościowe i ich rola w życiu młodego człowieka, poczucie tożsamości i przynależności – kim jestem?, problemy współczesnego świata, np. zanieczyszczenie środowiska, terroryzm, uzależnienia, genetycznie modyfikowana żywność, przeniesienie życia do Internetu, itd); czas trwania rozmowy – ok. 10m.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji