Terminarz spotkań z rodzicami

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

12.09 - spotkania rodziców z wychowawcami klas (godz. 17:00; wszystkie klasy SP)

17.10 - konsultacje dla rodziców (godz. 17:00-19:00; wszystkie klasy SP)

21.11 - zebrania i konsultacje dla rodziców (godz. 17:00-19:00; klasy 1-3 SP)

19.12 - wywiadówki i konsultacje dla rodziców (godz. 17:00-19:00; powiadomienie o proponowanych ocenach śródrocznych; klasy 4-6 SP)

20.03 - zebrania i konsultacje dla rodziców (godz. 17:00-19:00; wszystkie klasy SP)

29.05 - zebrania i konsultacje dla rodziców (godz. 17:00-19:00; wszystkie klasy SP)

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji