Bieżący miesiąc

LIPIIEC - SIERPIEŃ 2018

23.06-02.09.2018 - WAKACJE

 

CZERWIEC 2018

01.06 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03-08.06 - kl. 7a i 7b - wymiana uczniowska SP EKOLA, Wrocław - RBG Hildesheim

04.06 - kl. 7a i 7b - wyjście do Rynku: igraszki z językiem polskim - gra terenowa; konsultacje dla rodziców (godz. 17:00-19:00)

05.06 - kl. 1-3 - koncert z cyklu "W krainie Pani Muzyki"; kl. 1-3 - wyjście do Opery Wrocławskiej na przedstawienie "W krainie czarodziejskiego fletu"; kl. 6 - rowerowa wycieczka integracyjno-krajoznawcza na Wyspę Opatowicką

06.06 - kl. 1 - wyjście na warsztaty w szkole Bzykająca Przyczepka i spotkanie z pszczelarzem z pasieki Miody Ślężańskie; kl. 7a i 7b - wyjście na Wrocławskie Nadodrze i zajęcia warsztatowe w drukarni

07.06 - kl. 6 - spotkanie z mecenas Karoliną Szulc-Nagłowską w ramach 5 edycji Tygodnia Konstytucyjnego; kl 7a i 7b - wyjście na zajęcia warsztatowe do Hydropolis; kl. 1-3 - Dzień Rodziny (od 16:30)

08.06 - kl. 1 - zajęcia warsztatowe w MultiCentrum pt. "Domek"

11-15.06 - Tydzień Praw Dziecka w EKOLI: "Dziecka prawa - poważna sprawa"

11.06 - kl. 3a - udział w Gali XVI Festiwalu Teatrów Szkolnych Zielona Gęś we Wrocławskim Teatrze Lalek i prezentacja spektaklu "Gdy coś spadnie nam z nieba" w reżyserii Bartłomieja Kamińskiego; kl. 4a i 4b - drugie spotkanie z panią adwokat Anielą Łebek poświęcone podstawowemu podziałowi prawa na prawo prywatne i publiczne

12.06 - kl. 1 - czwarte cykliczne spotkanie z ratownikiem medycznym o udzielaniu pierwszej pomocy; kl. 3b - zajęcia warsztatowe w MultiCentrum pt. Ozoboty; kl. 7a, 7b i uczniowie z Grupy Twórczego Chaosu - Dzień Projektów: prezentacja projektów Grupy Twórczego Chaosu, Edukatorium Humanistycznego i uczniów kl. 2 Gimnazjum; kl. 5-7 - warsztaty ekonomiczne

12-14.06 - kl. 4-6 - wyłonione drużyny piłkarskie - II Turniej o Puchar Prezesa Fundacji Oświatowej EKOLA

14.06 - kl. 1 i 3b - wyjście do Teatru Muzycznego CAPITOL na musical "Nasza Mama Czarodziejka"

15.06 - kl. 3a - dzień w ZOO i nocowanie w szkole; kl. 6, 7a i 7b - spotkanie z Romanem Kowalczykiem, Dolnośląskim Kuratorem Oświaty

16.06 - Dzień Sportu: 9:30-11:00 - mecz koszykówki dla uczniów kl. 4-7, rodziców i chętnych nauczycieli, 11:30-13:00 - mecz siatkówki dla uczniów kl. 7 i Gimnazjum, rodziców i chętnych nauczycieli 

19.06 - kl. 4-7 - "Dziecka prawa - poważna sprawa": spotkanie z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem

20.06 - kl. 7a - wyjście do GOjump Parku Trampolin

21.06 - kl. 7a i 7b - uroczyste zakończenie roku szkolnego (godz. 17:00)

22.06 - kl. 1-3 - uroczyste zakończenie roku szkolnego (godz. 09:00) i kl. 4-6 (godz. 10:30)

 

MAJ 2018

01-04.05 - dni wolne od zajęć dydaktycznych

08.05 - kl. 3b - zajęcia warsztatowe w MultiCentrum: "Robot Śpiewak" - część 2

09.05 - kl. 3a - udział w XVI Festiwalu Teatrów Szkolnych "Zielona Gęś 2018"

10.05 - kl. 3b i A. Witkowska z kl. 1 - udział w XXIII Wiosennym Turnieju Poezji i Prozy "Skrzydlate Słowa"; kl. 4b - wycieczka do Muzeum Miejskiego na lekcję muzealną pt. "Legendy Wrocławia"

11.05 - kl. 1 - spotkanie z ratownikiem medycznym: pierwsza pomoc; kl. 7a - nocowanie w szkole

15.05 - kl. 1 - zajęcia warsztatowe w MultiCentrum: "Gdybym mieszkał w zamku"; chętni uczniowie - Uczniowski Klub Dyskusyjny, spotkanie szóste, teza: "Patriotyzm jest potrzebny we współczesnym świecie"

16.05 - Jan Wróbel (kl. 7a) - finał konkursy recytatorskiego "Wrocławska młodzież recytuje wrocławskich poetów" w Filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu; W. Wołkowska (kl. 6) - udział w Konkursie Języka Polskiego "Odpowiednie dać rzeczy słowo" w SP nr 46 we Wrocławiu; kl. 1-3 - warsztaty ceramiczne

17.05 - kl. 7a - wyjście do Muzeum Narodowego na lekcję muzealną: "Jak patrzeć na dzieło sztuki?"; eliminacje szkolne XV Krzyckiego Konkursu Scenek w Języku Angielskim

18.05 - XV Krzycki Konkurs Scenek w Języku Angielskim

22.05 - kl. 3a - wyjście do Pałacu Królewskiego na zajęcia: "Apartamenty królewskie - opowieści z życia władców"

23.05 - kl. 7a i 7b - próbny egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

24.05 - kl. 6, 7a i 7b - spotkanie z przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu Aleksandrem Gleichgewichtem w ramach projektu "Wielokulturowość Wrocławia: mniejszość żydowska"

25.05 - kl. 1-3 - wyjazd do zamku Topacz, zwiedzanie Muzeum Motoryzacji oraz piknik; kl. 4b - wyjście do Teatru Muzycznego CAPITOL na lekcje teatralną: "Strach i śmiech w teatrze"; kl. 6 - nocowanie w szkole

29.05 - kl. 6, 7a i 7b - spotkanie z Bogdanem Białkiem, redaktorem naczelnym miesięcznika "Charaktery", prezesem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

30.05 - wystawienie przewidywanych ocen rocznych

31.05 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

KWIECIEŃ 2018

01-03.04 - przerwa świąteczna

10.04 - kl. 1-3 - koncert muzyczny z cyklu "W krainie Pani Muzyki" pt. "Muzyczne opowieści - tam, gdzie morze styka się z górami"; kl. 7a - wyjście do Muzeum Pana Tadeusza na warsztaty artystyczne "Pan Tadeusz i zabawy grafiką"

11.04 - kl. 7a i 7b - wyjście do Muzeum Miejskiego Wrocławia na wystawę pt. "Dali, Warhol - geniusz wszechstronny"; chętni uczniowie z kl. 4-7 - konkurs online z języka angielskiego "The Big Challenge"; drużyna w składzie Feliks Witkowski, Cezary Czujowski, Mateusz Skrzyński, Klara Wołkowska, Patrycja Dycewicz, Jan Jurgielaniec, Maciej Kucharzak, Oskar Cygan (wszyscy z klasy 3b) oraz Tosia Witkowska (klasa 1) - udział w drużynowym turnieju szachowym o V Puchar Arcymistrzowskiej Wieży w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej; kl. 1 i 3a - wyjście do Dolnośląskiego Centrum Filmowego na film pt. "Ziemia, niezwykły dzień z życia planety"

12.04 - kl. 2 i 3b - wyjście do Dolnośląskiego Centrum Filmowego na film pt. "Ziemia, niezwykły dzień z życia planety"; kl. 1-3 - II Dziecięcy Festiwal Piosenki EKOLAla; kl. 5a i 5b - wycieczka do Muzeum Narodowego na lekcję muzealną pt. "Jak wyrazić emocje i uczucia w dziele sztuki?"; chętni uczniowie - wieczór teatralny w Teatrze Współczesnym: "Silesia Silentia"

16-20.04 - kl. 1-3 - Zielona Szkoła w Srebrnej Górze, Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej;

17-20.04 - kl. 5a i 5b - wycieczka w Beskid Żywiecki; kl. 6, 7a i 7b - wycieczka do Warszawy

18-20.04 - kl. 4a i 4b - integracyjna wycieczka klasowa do Stronia Śląskiego

23-27.04 - Dni Książki i Praw Autorskich w EKOLI

23.04 - chętni uczniowie - II Ogólnopolski Konkurs "Z kaligrafią na co dzień"; godz. 17:00-19:00 - wywiadówki i konsultacje dla rodziców

24.04 - kl. 3b - zajęcia warsztatowe w MultiCentrum: "Robot Śpiewak"

25.04 - kl. 1 - wyjście do Teatru Lalek na przedstawienie pt. "Yemaya królowa mórz" - lekcja w teatrze, zwiedzanie teatru; godz. 17:00 - chętni uczniowie, nauczyciele i rodzice - Edukatorium Humanistyczne: Poetyckie Popołudnie

26.04 - wszystkie klasy - akcja czytelnicza "Uwolnij książkę. Podziel się radością czytania"; kl. 1-3 - zajęcia interaktywne z ekologiem: "Fascynujący świat mrówek"

27.04 - obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja; kl. 1 - wyjście na warsztaty do MultiCentrum: "Pióreczko"; kl. 4b, 5a, 5b, 6 i 7b - zajęcia interaktywne z ekologiem: "Fascynujący świat mrówek"

30.04 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

MARZEC 2018

01-05.03 - wybrani uczniowie z kl. 7a i 7b - wyjazd do Krzyżowej w ramach wymiany międzynarodowej z partnerską szkołą Robert Bosch Gesamtschule w Hildesheim

02.03 - kl. 7a i 7b - wyjście do kina Nowe Horyzonty na projekcję filmu "Przy Planty 7/9"; Maja Kurczyna (kl. 7b) - półfinał XIII Wrocławskiego Konkursu Matematycznego dla gimnazjalistów i uczniów klas siódmych SP; Max Irrgang (kl. 7b) - finał konkursu zDolny Ślązaczek z języka niemieckiego

03.03 - Joanna Kraśnicka (kl. 7a), Maciej Wajda (kl. 7b), Szymon Zawodny (kl. 7a) - finał konkursu z lingwistyki matematycznej "Wieża Babel"

06.03 - Alicja Dróżdż (kl. 6), Jan Famulski (kl. 6), Weronika Wołkowska (kl. 6) - półfinał VI Konkursu "Matematyka i Ekonomia" dla uczniów klas 5 i 6

08.03 - kl. 1 - wyjście do Mleczarni na "Niespodzianki Czekoladowe" oraz do Narodowego Forum Muzyki na zajęcia pt. "Pory roku w muzyce"; kl. 3a - Dzień Kobiet - wycieczka niespodzianka

09.03 - kl. 1 - udział w warsztatach w MultiCentrum; Maciej Wajda (kl. 7b) - półfinał XII Konkursu "Matematyka i Ekonomia" dla uczniów gimnazjum i klas siódmych

10.03 - Dzień Otwarty w EKOLI (godz. 10:00-13:00) - harmonogram tutaj

12.03 - konsultacje dla rodziców (godz. 17:00-19:00)

13.03 - kl. 1-3 - koncert z cyklu "W krainie Pani Muzyki" pt. "Cymbały, ukulele i drewniane łyżki"; kl. 3a - "Czytanie na dywanie" w Teatrze Muzycznym CAPITOL

14.03 - kl. 1 - udział w spotkaniu z ratownikiem medycznym: udzielanie pierwszej pomocy; chętni uczniowie - Wieczór Teatralny: Teatr Komedia, spektakl pt. "Boeing Boeing"

15.03 - kl. 3a - wyjście na interaktywną wystawę "Świat Tytusa, Romka i A'Tomka Papcia Chmiela"; chętni uczniowie - XXVII edycja Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny"

16.03 - kl. 3b - wyjście na interaktywną wystawę "Świat Tytusa, Romka i A'Tomka Papcia Chmiela"

19.03 - Wieczór Talentów EKOLI - Ośrodek Działań Artystycznych FIRLEJ (godz. 17:00)

20.03 - kl. 1 i 3a - warsztaty w Domu Drzewa w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Wałkowej

21.03 - chętni uczniowie - Olimpiada "Olimpus" z języka angielskiego; chętni uczniowie - olimpiada "Olimpus" z języka niemieckiego; kl. 7a - lekcja muzealna w Muzeum Pana Tadeusza pt. "Pan Tadeusz i epoka romantyzmu"

22.03 - kl. 2 i 3b - warsztaty w Domu Drzewa w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Wałkowej; wykład dr Marka Kaczmarzyka dla nauczycieli i rodziców (godz. 17:00)

29.03-03.04 - przerwa świąteczna 

 

LUTY 2018

01.02 - chętni uczniowie z kl. 7a i 7b - etap szkolny XIII Wrocławskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas siódmych SP i gimnazjum

02.02 - kl. 3a - wyjście do Muzeum Historycznego: "Przydomki władców Polski na wesoło"

05.02 - Max Irrgang z kl. 7a - pisemny finał zDolnego Ślązaczka z Języka Niemieckiego

05-16.02 - według ustalonego grafiku - kl. 7a i 7b - indywidualne spotkania: nauczyciel, rodzic, uczeń

06.02 - kl. 7a i 7b - wyjście do Oh-Kina na lekcję filmową "Uwaga Internet" w ramach projektu Centrum Edukacji Filmowej "Lekcja w kinie / Lekcja o mediach"

07.02 - kl. 5a, 5b i 6 - wyjście do Oh-Kina na lekcję filmową "Uwaga Internet" w ramach projektu Centrum Edukacji Filmowej "Lekcja w kinie / Lekcja o mediach"; spotkanie Prezydium Sejmiku Uczniowskiego ZS EKOLA - sesja lutowa

07-14.02 - wszyscy uczniowie - tydzień poświęcony obchodom Dnia Bezpiecznego Internetu (10.02.2018r)

08.02 - kl. 1-3 - wyjście na lekcję kinową "Lekcja o mediach - Raz, dwa, trzy, klikasz ty!"; spotkanie Sejmiku Uczniowskiego ZS EKOLA

09.02 - kl. 3b - wyjście do Centrum Technologii Audiowizualnej na słuchowisko multimedialne "Zasłyszajki wrocławskie"; kl. 3a - Dziecko w sądzie: wizyta w Sądzie Rejonowym Wrocław-Fabryczna

13.02 - chętni uczniowie kl. 5a, 5b i 6 - etap szkolny VI Konkursu Matematyka i Ekonomia dla uczniów SP; chętni uczniowie kl. 7a i 7b - etap szkolny XII Konkursu Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas siódmych SP i gimnazjum; chętni uczniowie SP - szkolne eliminacje SUDOKU; kl. 7b - wyjście na lekcję muzealną w Muzeum Pana Tadeusza "Zapraszamy do Soplicowa!"; Uczniowski Klub Dyskusyjny - spotkanie czwarte: Szesnastolatkowie powinni mieć czynne prawo wyborcze

14.02 - kl. 4a i 4b - Dzień Seniora dla zaproszonych seniorów z okolicy (godz. 11:00); Walentynki w EKOLI

15.02 - kl. 1-3 - Dzień Babci i Dziadka (godz. 16:30); chętni uczniowie z kl. 7a i 7b - wyjście do Teatru Muzycznego CAPITOL na musical "Frankenstein"

22.02 - chętni uczniowie SP - szkolny etap XVII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Wrocławska młodzież recytuje wrocławskich poetów"

23.02 - chętni uczniowie SP - ostateczny termin zgłaszania prac na konkursy literacki "Czas szkoły - czas dojrzewania" oraz na III Konkurs Literacki dla Młodzieży "W świecie fantazji" - tegoroczny temat: "Zaplątani w sieci"; kl.6 - wyjście na spektakl akrobatyczno-taneczny "Prometeusz" w Centrum Sztuki IMPART; kl. 6 - integracyjne nocowanie w szkole

26.02 - kl. 3b - spotkanie autorskie z pisarką dla dzieci Martą Szloser

 

STYCZEŃ 2018

01.01 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.01-02.02 - kl. 7a i 7b - indywidualne spotkania: rodzic, uczeń, wychowawca

04.01 - spotkanie Prezydium Sejmiku Uczniowskiego ZS EKOLA

08.01 - Weronika Wołkowska (kl. 6) - II etap Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Z poprawną polszczyzną na co dzień"

09.01 - Borys Wojszwiłło - II etap Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Z ortografią na co dzień"; chętni uczniowie z kl. 4-6 - szkolny etap konkursu "English Master"; kl. 3b - lekcja w punkcie informacji o Unii Europejskiej; chętni uczniowie - Uczniowski Klub Dyskusyjny, spotkanie trzecie: Czy NATO nas obroni?

10.01 - kl. 3a, 3b i 4a - konkurs literacki "W zaczarowanym świecie baśni"

11.01 - kl. 3a i 3b - konkurs matematyczny "SUPER MATI"; kl. 3b - zajęcia w MultiCentrum pt. "Historia rzeczy codziennych"

12.01 - uczniowie Edukatorium Przyrodniczego - Noc Biologów - wykład i pokaz w ZOO pt. "ZOO i DODO na ratunek pingwinom"

13.01-28.01 - zimowa przerwa semestralna

 

GRUDZIEŃ 2017

01.12 - kl. 1 i 2 - warsztaty plastyczne w Muzeum Narodowym

01-14.12 - kl. 1-3 - konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

04.12 - wybory Rzecznika Praw Ucznia

05.12 - kl. 1, 3a i 3b - Pasowanie na Czytelnika uczniów kl. 1; chętni uczniowie - ostateczny termin dostarczenia prac na konkurs "Piórem Malowane. Poszukiwania w graciarni umysłu"

06.12 - kl. 3b - Mikołajowa wyprawa w nieznane; kl. 4a - Mikołajki 2017 - wyjście na kręgle

07.12 - kl. 3a - piąte zajęcia w Radiu Wrocław: wywiad reporterski z mikrofonem, reklama w radiu i telewizji - praca z kamerą; chętni uczniowie z kl. 7 - konkurs "Wieża Babel"

08.12 - kl. 5b - nocowanie w szkole z okazji Mikołaja; chętni uczniowie z kl. 7 - Wieczór Teatralny w Teatrze Polskim: "Opowieść wigilijna"; I. Bos, M. Irrgang - II etap konkursu zDolny Ślązaczek z języka niemieckiego 

11.12 - Turniej Piłki Nożnej: lekcja 4-5 - ćwierćfinały, lekcja 7 i 8 - półfinały i finał; M. Dziurdzia, M. Kończyło, J. Kraśnicka, M. Wajda - II etap konkursu zDolny Ślązaczek z języka angielskiego

11-12.12 - kl. 3b - Jarmark Bożonarodzeniowy w Strefie Smyka

12.12 - kl. 1-3 - koncert z cyklu "W krainie Pani Muzyki": "O Kalince i jej tanecznej przygodzie"

13.12 - chętni uczniowie - konkurs "Alfik Humanistyczny"; chętni uczniowie - ostateczny termin zgłaszania prac w konkursie "Wildlife Photographer of the Year"

14.12 - kl. 3b - wyjście do Muzeum Etnograficznego: zwiedzanie pokonkursowej wystawy szopek

15.12 - kl. 3a - nocowanie w szkole; kl. 6 - wyjście do Muzeum Pana Tadeusza na lekcję pt. "Białe święta. O Bożym Narodzeniu w dworze szlacheckim"

16.12 - podsumowanie projektu "Śniadanie daje moc"

18.12 - zebrania i konsultacje dla rodziców (godz. 17:00-19:00)

19.12 - kl. 1-3 - Koncert Świąteczny (godz. 16:30)

21.12 - kl. 1-3 - klasowe kolędowanie; kl. 4-7 - Wigilia Szkolna (godz. 16:30-18:00)

22.12.2017 - 01.01.2018 - ferie świąteczne

 

LISTOPAD 2017

01-03.11 - dni wolne od zajęć dydaktycznych

06.11 - konsultacje dla rodziców

07.11 - kl. 1-3 - koncert z cyklu "W krainie Pani Muzyki": Dzwony, dzwonki i dzwoneczki; kl. 5a i 6 - spektakl muzyczny "Śpiąca Królewna" w Teatrze Polskim; kl. 3a - lekcja muzealna w Panoramie Racławickiej i Muzeum Narodowym

09.11 - rozstrzygnięcie konkursu na fraszkę o bibliotece; koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości (godz. 17:00)

10.11 - kl. 1-3 - wyjście do Centrum Historii Zajezdnia połączone z obchodami Narodowego Święta Niepodległości

13.11 - kl. 3a - wizyta w piekarni: Jak powstaje chleb?

14.11 - kl. 7a i 7b - Internetowy XII Konkurs Informatyczny Bóbr (kategoria Junior); Kamila Cygan, Maciej Wajda - 2 etap konkursu zDolny Ślązaczek; kl. 2 - wyjście na zajęcia edukacyjne w Muzeum Historycznym: "Przydomki władców polskich"

15.11 - kl. 5a, 5b, 6 - Internetowy XII Konkurs Informatyczny Bóbr (kategoria Beniamin)

16.11 - kl. 3a - wyjście na zajęcia w Radiu Wrocław - nagrywanie słuchowiska radiowego pt. "Duch z Grabiszynku"; kl. 3b - wyjście do MultiCentrum na zajęcia pt. "Inteligencja i niezwykłe zdolności zwierząt"

21.11 - Dzień Życzliwości

20-24.11 - Tydzień Życzliwości w EKOLI

22.11 - chętni uczniowie - konkurs matematyczny ALFIK

23.11 - kl. 3b - wyjście do filharmonii; kl. 7a i 7b - wyjście do teatru na spektakl "Serwus Fryderyk"

28.11 - kl 3a - zajęcia w MultiCentrum: Panorama Racławicka

30.11 - kl. 3a - zajęcia w Radiu Wrocław: "Jak zrobić dobry reportaż?"

 

PAŹDZIERNIK 2017

03.10 - kl. 1-3 - koncert z cyklu „W krainie Pani Muzyki”: „Strach na wróble i tchórzliwy lew”

05.10 - kl. 3a - zajęcia w Polskim Radiu Wrocław

06.10 - kl. 7a i 7b - wyjście na spektakl akrobatyczno-taneczny „Prometeusz” w Centrum Sztuki IMPART

10.10 - kl. 2 - spektakl „Burza” we Wrocławskim Teatrze Lalek w ramach projektu „Moja Mała Ojczyzna - poznajemy Wrocław”

11.10 - chętni uczniowie SP - I etap XV Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązaczek

13.10 - kl. 6 - wyjście do kina na film pt. „Emotki”; kl. 1 i nowi uczniowie z kl. 2 i 3 - pasowanie na ucznia EKOLI

17.10 - kl. 3a - wyjście do Multicentrum na zajęcia pt. „W czasach, gdy żyły dinozaury”

19.10 - chętni uczniowie SP - IV edycja Konkursu Matematycznego „Maks Matematyczny”

18-20.10 - kl. 3a - wycieczka – „Zamkowa przygoda na Dolnym Śląsku” w ramach projektu „Moja Mała Ojczyzna - ja i mój region Dolny Śląsk”

20.10 - kl. 7a - integracyjne nocowanie w szkole (godz. 19:00)

23.10 - kl. 1-3 - aktywny udział w obchodach XII Dnia Karpia w Dolinie Baryczy - plenerowe zajęcia edukacyjne (pokazowe odłowy karpi ze stawów)

24.10 - kl. 3a i 3b - konkurs pięknego czytania dla klas trzecich

26.10 - kl. 3a - drugie zajęcia edukacyjne w Radiu Wrocław; kl. 3b - zajęcia pt. „Gdybym mieszkał w zamku” w ramach projektu „Ja i mój region Dolny Śląsk”; chętni uczniowie z kl. 7a i 7b - Wieczór Teatralny w Teatrze Komedia, spektakl pt. „Pomoc domowa”

27.10 - kl. 2 i 3a - wyjście do Teatru Muzycznego CAPITOL na przedstawienie pt. „Nasza mama czarodziejka”; kl. 3b - porządkowanie opuszczonych grobów na cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej; kl. 5a - integracyjne nocowanie w szkole (godz. 19:00)

 

WRZESIEŃ 2017

04.09 - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

05.09 - kl. 1-3 - wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego Zielona Dolinka w Krzeptowie

08.09 - kl. 4-6 - warsztaty i prelekcja w auli w ramach projektu "Cyfrobezpieczni.pl"

11.09 - zebrania rodziców (godz. 17:00)

19.09 - kl. 3a - warsztaty w MultiCentrum: "Gdybym mieszkał w zamku - historia zamków Dolnego Śląska" w ramach projektu "Moja Mała Ojczyzna - ja i mój region Dolny Śląsk"

21.09 - kl. 4-7 - debata kandydatów na Marszałka Sejmiku Uczniowskiego

22.09 - kl. 4b i wszyscy nowi uczniowie EKOLI - pasowanie na ucznia EKOLI; wybory na Marszałka Sejmiku Uczniowskiego; chętni uczniowie z kl. 7a i 7b - wyjście do Teatru Kameralnego na spektakl "20 najśmieszniejszych piosenek na świecie" (godz. 19:00)

25.09 - kl. 5a i 5b - Uniwersytet Ekonomiczny, wykłady w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki: kl. 5a - Soki owocowe w żywieniu człowieka, kl. 5b - Cukier biały, czyli czarny charakter w twojej diecie

26.09 - kl. 1-3 - "Jak powstaje dubbing?" - lekcja kinowa w Pasażu Grunwaldzkim; kl. 7a i 7b - lekcja kinowa w Pasażu Grunwaldzkim

27.09 - kl. 6, 7a i 7b - seria wykładów z fizyki i chemii z pokazami w Polskiej Akademii Nauk w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

28.09 - kl. 4a i 4b - rajd na Radunię; kl. 5a i 5b - rajd na Kalenicę; kl. 6, 7a i 7b - rajd do zamku Grodziec

29.09 - kl. 3a - Dzień Chłopaka w Parku Grabiszyńskim - wycieczka rowerowa

 

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji