Najlepszy Matematyk SP

Zapraszamy uczniów klas 5 i 6 Szkoły Podstawowej EKOLA do wzięcia udziału w konkursie na Najlepszego Matematyka SP.

Kwiecień 2016

Marzec 2016

Luty 2016

Styczeń 2016


Regulamin szkolnego konkursu o tytuł Najlepszego Matematyka Szkoły Podstawowej

Cele konkursu:

 • rozwijanie wśród uczniów zainteresowania matematyką;
 • popularyzowanie wiedzy matematycznej;
 • wdrażanie uczniów do samokształcenia i poszerzania swojej wiedzy matematycznej;
 • przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego;
 • samoocena własnych celów i możliwości.

Przebieg konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 5 i 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół EKOLA. Konkurs składa się z dwóch etapów.

Etap I

Trwa od  07.01.2016r. do 10.06.2016r. Uczniowie rozwiązują zadania w domu.

 • Począwszy od stycznia 2016r. na pierwszym w danym miesiącu kółku matematycznym będzie rozdawana lista zadań konkursowych na dany miesiąc. 5 zadań, każde oceniane w skali od 0 do 5 punktów.
 • Każde zadanie należy rozwiązać na oddzielnej kartce, na której należy również umieścić swoje dane: imię, nazwisko i klasę. Nie trzeba oddawać rozwiązań wszystkich zadań, ale wiąże się to z uzyskaniem mniejszej liczby punktów.
 • Rozwiązane zadania należy oddać do ostatniego piątku danego miesiąca.
 • Po sprawdzeniu zadań będą wywieszane aktualne wyniki każdego z uczestników oraz rozwiązania zadań z minionego miesiąca.
 • Do konkursu można przystąpić w dowolnej chwili, oddając rozwiązania zadań z bieżącej listy. Nie ma obowiązku uczęszczania na kółko matematyczne.
 • W I etapie maksymalnie będzie można zdobyć 125 punktów.
 • Listy zadań i ich rozwiązania będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej EKOLI.

Etap II

Odbędzie się w połowie czerwca 2016r. na terenie szkoły.

Uczniowie otrzymają do rozwiązania zadania testowe za 3, 4 i 5 punktów. Czas trwania konkursu - 90 minut. W II etapie maksymalnie będzie można zdobyć 70 punktów.

Każdy uczeń, który zakwalifikuje się do II etapu konkursu otrzyma celującą ocenę cząstkową wagi 3 z matematyki.

Rozstrzygnięcie konkursu

 • Prace sprawdzi i oceni Komisja Konkursu.
 • Ostateczny wynik uczestnika konkursu będzie sumą połowy punktów uzyskanych w I etapie i punktów uzyskanych w II etapie.
 • Dla zwycięzcy przewidziane są nagrody.

Organizator konkursu: Mariola Ryczaj         

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji