Breslau Model United Nations

Breslau Model United Nations, który odbywał się w dniach 15 – 17 września 2023roku, dał jego uczestnikom szansę na poznanie rzeczywistości międzynarodowych posiedzeń Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uczniowie wcielali się rolę delegatów i reprezentowali rozmaite państwa w dyskusjach na modelowym forum ONZ. Tematy debat dotyczyły między innymi łamania praw  człowieka, kryzysu klimatycznego oraz humanitarnego, czy problemów ekonomicznych na skalę globalną. Delegaci przemawiali w  jednym z dziesięciu komitetów, szukając rozwiązań aktualnych problemów, jako uczestnicy obrad najważniejszej organizacji międzynarodowej na świecie.
 
 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji