Klasy z programem Matury Międzynarodowej - DP1 i DP2

Program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme) jest jednym z wiodących międzynarodowych programów nauczania, obejmującym dwa ostatnie lata edukacji w szkole ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej.

Wyróżniające cechy programu to:

  • zapewnienie uznanych na całym świecie kwalifikacji pozwalających na rozpoczęcie edukacji w szkole wyższej;
  • propagowanie wzajemnego zrozumienia wśród przedstawicieli różnych kultur i narodowości;
  • kształcenie holistyczne, obejmujące rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny ucznia;
  • rozwijanie ciekawości i umiejętności myślenia krytycznego oraz zdolności pogłębionej analizy i refleksji.

Nauka w programie Matury Międzynarodowej trwa dwa lata i przypada na 2 i 3 klasę liceum trzyletniego lub 3 i 4 klasę liceum czteroletniego. Przystępując do programu Matury Międzynarodowej, uczniowie wybierają sześć przedmiotów, po jednym z każdej z sześciu grup przedmiotowych (język ojczysty, drugi język, nauki społeczne, nauki doświadczalne, matematyka, przedmiot do wyboru z dowolnej grupy) i uczą się ich przez dwa lata. Na poziomie rozszerzonym (HL) wybierane są przynajmniej trzy, ale nie więcej niż cztery z sześciu przedmiotów, reszta przedmiotów wybierana jest na poziomie podstawowym (SL). Kursy HL obejmują 240 godzin nauczania, kursy SL – 150 godzin. W programie Matury Międzynarodowej uczniowie realizują ponadto obowiązkowy kurs teorii wiedzy (Theory of Knowledge), program „Kreatywność / aktywność fizyczna / wolontariat” (Creativity / Activity / Service) oraz piszą pracę maturalną na wybrany przez siebie temat (Extended Essay).

W roku szkolnym 2023/2024 w klasach z Maturą Międzynarodową w EKOLI oferujemy następujące przedmioty:

♦ grupa 1 – język ojczysty: polski, angielski
♦ grupa 2 – język obcy: angielski, hiszpański, niemiecki
♦ grupa 3 – nauki społeczne: polityka globalna, zarządzanie biznesem 
♦ grupa 4 – nauki doświadczalne: biologia, chemia, fizyka
♦ grupa 5 – matematyka na poziomie podstawowym (Mathematics: Applications and Interpretation Standard Level) oraz na poziomie rozszerzonym (Mathematics: Analysis and Approaches Higher Level)
♦ grupa 6 – przedmiot do wyboru (dowolny przedmiot z grupy 2, 3 lub 4)

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji