Klasa 1 - liceum czteroletnie

W związku z wydłużeniem pracy zdalnej szkół do 24.05.2020, zasady i terminarz rekrutacji do klasy 1 liceum na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów klas ósmych uległy zmianom. Poniżej zamieszczamy aktualne zasady i terminy:

Dokumenty, które należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariatu szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):

do 29.05.2020:

do 30.06.2020, do godz. 14:00:

 • kopia świadectwa ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i działania ucznia: udział w olimpiadach, konkursach, zajęciach pozalekcyjnych, zaangażowanie w akcje społeczne, itd 
 • ewentualne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej

03.07.2020:

 • ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy 1 DLO EKOLA

Opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 200 zł i należy ją wpłacić gotówką w szkole lub na konto:

bank: BANK PKO BP    

numer rachunku: 26 1020 5226 0000 6302 0481 0372

właściciel konta: Fundacja Oświatowa EKOLA, ul. Zielińskiego 56, 53-534 Wrocław

Warunki przyjęcia ucznia do klasy 1 LO:

1) wynik egzaminu kwalifikacyjnego z języka angielskiego - minimum 65%

2) wynik egzaminu kwalifikacyjnego z matematyki - minimum 50%

3) ocena zachowania na świadectwie ukończenia klasy ósmej szkoły podstawowej - co najmniej bardzo dobra

4) średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy ósmej z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, historia, biologia, chemia, fizyka, matematyka - co najmniej 4.0

Bierzemy również pod uwagę dodatkowe osiągnięcia ucznia potwierdzone odpowiednimi dokumentami - udział w olimpiadach, konkursach, zajęciach pozalekcyjnych, zaangażowanie w akcje społeczne, itd. W przypadku uczniów cudzoziemców o przyjęciu do klasy 1 decyduje wynik egzaminu wstępnego z języka angielskiego i matematyki oraz przebieg dotychczasowej edukacji.

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów takich samych wyników rekrutacji, szkoła zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z tymi kandydatami.

Egzamin kwalifikacyjny z języka angielskiego do klasy 1 liceum odbędzie się

- w przypadku wydłużenia zdalnej pracy szkół, w dniach 01-10.06.2020, po wcześniejszym indywidualnym umówieniu dnia i godziny egzaminu online

- w przypadku otwarcia szkół, termin i sposób przeprowadzenia egzaminu zostaną ustalone i podane do wiadomości po zapoznaniu się z wytycznymi zawartymi w komunikatach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Egzamin sprawdza kompetencje językowe kandydata w zakresie języka angielskiego i składa się z dwóch części:

część pisemna:

 • rozumienie tekstu mówionego, rozumienie tekstu czytanego, praktyczne użycie języka (uzupełnienie tekstu brakującymi słowami, słowotwórstwo, synonimy / antonimy, przekształcenia zdań obejmujące zmianę słownictwa, składni oraz struktur gramatycznych), dwie wypowiedzi pisemne: 1) mail do nauczyciela / kolegi / koleżanki – 150-200 słów; 2) odpowiedź w minimum 10 zdaniach na zadane pytanie otwarte - tematy takie, jak w części ustnej egzaminu; czas trwania egzaminu – 1h30m;

część ustna:

 • rozmowa z kandydatem na zadany temat (zainteresowania / pasje kandydata, plany na przyszłość, ulubione przedmioty w szkole, ulubiona książka / serial / film); czas trwania rozmowy – ok. 10m.

Egzamin kwalifikacyjny z matematyki do klasy 1 liceum odbędzie się

- w przypadku wydłużenia zdalnej pracy szkół, w dniach 01-10.06.2020, po wcześniejszym indywidualnym umówieniu dnia i godziny egzaminu online

- w przypadku otwarcia szkół, termin i sposób przeprowadzenia egzaminu zostaną ustalone i podane do wiadomości po zapoznaniu się z wytycznymi zawartymi w komunikatach Ministerstwa Edukacji Narodowej

 Egzamin sprawdza wiedzę matematyczną kandydata w zakresie następujących zagadnień:

 1. Liczby i wyrażenia algebraiczne:
  • działania na liczbach wymiernych, kolejność działań
  • działania na potęgach i pierwiastkach kwadratowych
  • obliczenia procentowe
  • przekształcenia algebraiczne (bez wzorów skróconego mnożenia)
  • równania i układy 2 równań (np. metoda podstawiania lub przeciwnych współczynników)
 2. Figury na płaszczyźnie i pojęcie pola powierzchni:
  • trójkąty ( + twierdzenie Pitagorasa, trójkąty 30°, 60°, 90° i 45°, 45°, 90°)
  • czworokąty (bez deltoidu)
  • koła i okręgi (w tym wycinek i łuk)
  • symetria względem prostej
 3. Bryły i pojęcie objętości:
  • sześcian, graniastosłupy, ostrosłupy (i ich siatki)
  • bryły obrotowe: walec, stożek (i ich siatki), kula
 4. Układ współrzędnych (dwuwymiarowy), odległość między punktami w układzie współrzędnych
 5. Funkcje:
  • pojęcie funkcji – odczytywanie wartości z wykresu
  • proste zależności funkcyjne (np. proporcjonalność)
 6. Elementy statystyki: średnia arytmetyczna, moda i mediana

Pełny terminarz rekrutacji - zobacz tutaj.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji