Zasady

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W skład Zespołu Szkół EKOLA - prowadzonego przez Fundację Oświatową EKOLA - wchodzą:

- Szkoła Podstawowa

- Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące EKOLA z oddziałami realizującymi program Matury Międzynarodowej

2. Zespół Szkół EKOLA jest placówką niepubliczną, która posiada uprawnienia:

- szkół publicznych w zakresie Szkoły Podstawowej oraz Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego EKOLA

- do realizacji programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme) w Dwujęzycznym Liceum Ogólnokształcącym EKOLA

3. Podstawą formalno-prawną świadczenia usług edukacyjnych w Zespole Szkół EKOLA jest umowa o naukę, zawierana między rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia a Fundacją Oświatową EKOLA.

4. Na mocy umowy o naukę - w zakresie zobowiązań prawno-finansowych - rodzice lub prawni opiekunowie ucznia pobierającego naukę w Zespole Szkół EKOLA są m. in. zobligowani do złożenia kompletu wymaganych dokumentów związanych z przyjęciem ucznia do szkoły oraz wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej.

5. Zapisy do szkół prowadzonych przez Fundację Oświatową EKOLA są prowadzone przez cały rok.

6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do poszczególnych klas są wpisywani na listę rekrutacyjną, na podstawie której biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wpis na listę rekrutacyjną nie oznacza przyjęcia do szkoły.

7. W przypadku braku wolnych miejsc istnieje możliwość wpisania kandydata na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca w danej klasie, osoby z listy rezerwowej będą o tym fakcie natychmiast poinformowane.

8. Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata do danej klasy w wybranej szkole prowadzonej przez Fundację Oświatowa EKOLA należy do dyrektora danej szkoły.

9. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym jest odpłatny - szkoła pobiera opłatę za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego.

10. Wszelkich informacji związanych z rekrutacją do klasy 1 Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego EKOLA udziela dyrektor oraz sekretariat szkoły

tel: 71 311 96 60, +48 690 995 335; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11. Wszelkich informacji związanych z rekrutacją do klasy z programem Matury Międzynarodowej, czyli klasy 3 Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego EKOLA udziela sekretariat szkoły

tel: 71 311 96 60, +48 690 995 335; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji