Zasady

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W skład Zespołu Szkół EKOLA - prowadzonego przez Fundację Oświatową EKOLA - wchodzą:

- Szkoła Podstawowa

- Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące EKOLA z oddziałami dwujęzycznymi

- International School of EKOLA, szkoła ponadgimnazjalna z oddziałami realizującymi program Matury Międzynarodowej

2. Zespół Szkół EKOLA jest placówką niepubliczną, która posiada uprawnienia:

- szkół publicznych w zakresie Szkoły Podstawowej oraz Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego EKOLA

- do realizacji programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme) w International School of EKOLA

3. Podstawą formalno-prawną świadczenia usług edukacyjnych w Zespole Szkół EKOLA jest umowa o naukę, zawierana między rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia a Fundacją Oświatowa EKOLA.

4. Na mocy umowy o naukę - w zakresie zobowiązań prawno-finansowych - rodzice lub prawni opiekunowie ucznia pobierającego naukę w Zespole Szkół EKOLA są m. in. zobligowani do złożenia kompletu wymaganych dokumentów związanych z przyjęciem ucznia do szkoły oraz wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej.

5. Zapisy do szkół prowadzonych przez Fundację Oświatową EKOLA są prowadzone przez cały rok.

6. Pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie kontynuujący naukę w Zespole Szkół EKOLA oraz ich rodzeństwo, a także dzieci absolwentów EKOLI.

7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do poszczególnych klas są wpisywani wg kolejności zgłoszeń na listę rekrutacyjną, na podstawie której biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Wpis na listę rekrutacyjną nie oznacza przyjęcia do szkoły.

8. W przypadku braku wolnych miejsc istnieje możliwość wpisania kandydata na listę rezerwową. W przypadku zwolnienia miejsca w danej klasie, osoby z listy rezerwowej będą o tym fakcie natychmiast poinformowane.

9. Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata do danej klasy w wybranej szkole prowadzonej przez Fundację Oświatowa EKOLA należy do dyrektora ds. dydaktyki i wychowania.

10. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym jest odpłatny - szkoła pobiera opłatę za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego.

11. Wszelkich informacji związanych z rekrutacją do Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego EKOLA oraz International School of EKOLA udziela wicedyrektor Szkoły / koordynator programu Matury Międzynarodowej:

tel: +48 667 989 113; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji