O szkole

Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące EKOLA należy do Zespołu Szkół EKOLA założonego w 1990 roku we Wrocławiu. Powstało w wyniku przekształcenia trzyletniej szkoły międzynarodowej, International School of EKOLA (rok założenia: 2005r.), w czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami międzynarodowymi, w których oferujemy program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme):

klasa 1 liceum - 9 rok nauki, rozszerzony program języka angielskiego, nauczanie dwujęzyczne (język polski i język angielski)

klasa 2 liceum - 10 rok nauki, rozszerzony program języka angielskiego, nauczanie dwujęzyczne (język polski i język angielski)

klasa 3 liceum, DP1 - 11 rok nauki, pierwszy rok dwuletniego programu Matury Międzynarodowej, nauczanie w języku angielskim

klasa 4 liceum, DP2 - 12 rok nauki, drugi rok dwuletniego programu Matury Międzynarodowej, nauczanie w języku angielskim

Rok szkolny

  • dwa semestry: wrzesień-styczeń; luty-czerwiec
  • wakacje: lipiec-sierpień

Liczebność klas

  • klasy 1-2 do 20 uczniów w klasie
  • klasy DP1-DP2 do 30 uczniów w klasie

 Budynek i teren szkoły

Budynek szkoły znajduje się w spokojnej, zielonej okolicy przy ul. Ojca Beyzyma 17. Posiadamy bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne (tablice interaktywne, komputery, itd), pracownię biologiczno-chemiczną i komputerową oraz bibliotekę. Uczniowie korzystają ponadto z sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej EKOLA przy ul. Tadeusza Zielińskiego 56. W szkole znajdują się wygodne miejsca przeznaczone do odpoczynku w czasie przerw, pokój cichej pracy oraz stołówka wraz z kuchnią do dyspozycji uczniów. Nauczyciele i uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu na terenie całej szkoły. Każdy uczeń posiada szafkę w szatni szkolnej. Reasumując, nasza bezpieczna i kameralna szkoła stwarza wspaniałe warunki do pracy i wypoczynku.

Osiągnięcia i działania 

W swojej 15-letniej historii International School of EKOLA jako druga szkoła na Dolnym Śląsku uzyskała autoryzację do prowadzenia programu IB Diploma, który przygotowuje uczniów do zdobycia dyplomu maturalnego uznawanego przez uczelnie na całym świecie, współpracowała z Uniwersytetem Wrocławskim w ramach projektów Tubylcy popkultury: Kompetencje kulturowe w dobie nowych mediów (Instytut Filologii Angielskiej), czy Letnia Szkoła Demokracji (Instytut Politologii), z Europejskim Parlamentem Młodzieży, organizacją AIESEC, Studynet Group, AFS Intercultural Programs Poland i Szkołą Podstawową EKOLA w ramach projektów Kropla Afryki i Kropla Azji. Ponadto regularnie współpracujemy z Międzynarodowym Festiwalem Opowiadania we Wrocławiu, bierzemy udział w symulacjach obrad ONZ, Model United Nations. Wraz z pracownikami naukowymi i studentami Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowaliśmy Wratislavia MUN 2016.

W okresie 30 lat istnienia Zespołu Szkół EKOLA otrzymaliśmy Westfalską Nagrodę Pokojową za promowanie pokoju, tolerancji i porozumienia międzykulturowego, zostaliśmy szkołą stowarzyszoną UNESCO, braliśmy udział w międzykulturowych interdyscyplinarnych projektach takich jak Mondialogo, It's your world too czy Creating and Communicating on HIV and AIDS, w poświęconych ekologii programach Science Across Europe i Global Laboratory, organizowaliśmy wyjazdy, warsztaty i seminaria ekologiczne. Byliśmy szkołą partnerską w ramach międzynarodowych projektów w programie Socrates-Comenius: Lasy chronią ludzi - ludzie chronią lasy oraz Miejsca święte i trasy pielgrzymek w Europie, jak również w innych projektach we współpracy z zagranicznymi szkołami i instytucjami, na przykład w polsko-litewskim Youth Actions Against Racism and Xenophobia, czy polsko-islandzkim Młodzieżowa Pracownia Opowieści. Naszymi partnerami są lub były szkoły z Niemiec (trwająca od ponad 20 lat partnerska współpraca ze szkołą Robert-Bosch-Gesamtschule z Hildesheim), Włoch, Słowacji, Turcji, Islandii, Rumunii, Francji i Litwy. Zainicjowaliśmy interdyscyplinarne projekty Kropla Afryki oraz Kropla Azji, których celem jest szerzenie wiedzy o Afryce / Azji, przybliżenie tradycji tych kontynentów, zwrócenie uwagi na problemy oraz kształtowanie w uczniach postaw tolerancji, empatii, solidarności. Kolejnym wdrażanym w EKOLI programem jest Szkoła z Klasą 2.0, który wiąże się z nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, ich zastosowaniem przez nauczycieli i uczniów w procesie dydaktycznym.

 

   

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości 25-lecia istnienia szkoły.

 


 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji