O programie

Istotą programu CAS jest rozwój osobisty ucznia poprzez działanie w trzech obszarach – twórczości, aktywności oraz wolontariatu.

  • TWÓRCZOŚĆ - zgłębianie i realizacja kreatywnych idei, które prowadzą do powstania autorskich lub interpretacyjnych produktów końcowych
  • AKTYWNOŚĆ - działania w sferze aktywności fizycznej wspierające zdrowy tryb życia uczniów
  • WOLONTARIAT - współpraca i zaangażowanie w życie społeczności będące odpowiedzią na jej realne potrzeby

Dzięki programowi CAS uczniowie mają szansę rozwijać cechy zdefiniowane w profilu ucznia programu IB (IB learner profile, patrz niżej), twórczą osobowość oraz postawę otwartości i empatii w stosunku do innych. Doskonalenie umiejętności, postaw i talentów odbywa się poprzez różnorodne indywidualne oraz grupowe działania, które stwarzają możliwość zgłębiania zainteresowań, realizowania pasji, wyrażania własnej osobowości i perspektywy patrzenia na świat. CAS zapewnia wszechstronność wymagającego programu akademickiego, jakim jest IB Diploma, uczy samostanowienia i współpracy, daje poczucie spełnienia oraz satysfakcji.

Konstruktywna realizacja CASu jest czymś w rodzaju odkrywczej podróży w głąb siebie i innych. Każdy uczeń zaczyna z innego punktu, każdy ma inne potrzeby i cele. Program jest zatem zindywidualizowany w zależności od zainteresowań, umiejętności, wartości oraz pochodzenia uczniów.

Realizacja i zaliczenie programu CAS jest wymaganiem koniecznym do otrzymania dyplomu Matury Międzynarodowej. IB nie przewiduje ocen za realizację programu CAS. Uczniowie mają jednak obowiązek prowadzić portfolio, w którym zapisują osobiste refleksje i wnioski wynikające z podjętych w ramach programu aktywności oraz zamieszczają materiały, które mają potwierdzić spełnienie siedmiu kryteriów opisanych w Creativity, activity, service guide, co pozwoli uznać program za zaliczony. 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji