O programie

Istotą programu CAS jest rozwój osobisty ucznia poprzez działanie w trzech obszarach – kreatywności, aktywności oraz wolontariatu.

  • KREATYWNOŚĆ - zgłębianie i realizacja kreatywnych idei, które prowadzą do powstania autorskich lub interpretacyjnych produktów końcowych
  • AKTYWNOŚĆ - działania w sferze aktywności fizycznej wspierające zdrowy tryb życia uczniów
  • WOLONTARIAT - współpraca i zaangażowanie w życie społeczności, będące odpowiedzią na jej realne potrzeby

Warto mieć czas na CAS

Zgodnie z wymaganiami Matury Międzynarodowej uczniowie IB2 kontynuują, a IB1 rozpoczynają swoją przygodę z programem CAS. W bieżącym roku szkolnym, 2018/2019, prace uczniów koordynują panie Małgorzata Szeferowicz oraz Agata Polańska. Po pierwszych spotkaniach na konsultacjach uczniowie ustalili plany swoich działań. Wśród ciekawych pomysłów pojawiły się m.in. prowadzenie miniprzedsiębiorstwa, założenie zespołu muzycznego, udział w sesjach WrocMUN, organizacja zawodów e-sportowych, lekcje tańca, skrzypiec, gitary, rysunku czy fotografii w zakresie kreatywności. Rozwijanie sprawności fizycznej na zorganizowanych i indywidualnych zajęciach sportowych na siłowni, basenie, turniejach parkour, siatkówki, lekcjach aikido, tenisa, biegów czy wyjazdów narciarskich w zakresie aktywności. I wreszcie liczne działania dotyczące „serca CASu”, czyli wolontariat: udział w projekcie KROPLA AZJI, udzielanie koleżeńskich korepetycji z angielskiego, koreańskiego, pomoc w hospicjum, domu starców, bursie, organizacja kiermaszy charytatywnych czy wreszcie działalność na rzecz kreowania dobrego wizerunku i życzliwej atmosfery w szkole przez organizację wieczorów autorskich z wernisażami prac i promocją talentów uczniów. Wszyscy uczniowie określili także sposoby prowadzenia  dzienników CAS, pozostaje więc życzyć im wytrwałości i konsekwencji w realizowaniu przedsięwzięć, satysfakcji z osiągania zamierzonych celów i trzymać kciuki za jak najlepsze efekty tej pracy.

CAS Diaries

A oto kilka przykładowych stron z uczniowskich CAS Diaries:

   

   

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzięki programowi CAS uczniowie mają szansę rozwijać cechy zdefiniowane w profilu ucznia programu IB (IB learner profile, patrz niżej), twórczą osobowość oraz postawę otwartości i empatii w stosunku do innych. Doskonalenie umiejętności, postaw i talentów odbywa się poprzez różnorodne indywidualne oraz grupowe działania, które stwarzają możliwość zgłębiania zainteresowań, realizowania pasji, wyrażania własnej osobowości i perspektywy patrzenia na świat. CAS zapewnia wszechstronność wymagającego programu akademickiego, jakim jest IB Diploma, uczy samostanowienia i współpracy, daje poczucie spełnienia oraz satysfakcji.

Konstruktywna realizacja CASu jest czymś w rodzaju odkrywczej podróży w głąb siebie i innych. Każdy uczeń zaczyna z innego punktu, każdy ma inne potrzeby i cele. Program jest zatem zindywidualizowany w zależności od zainteresowań, umiejętności, wartości oraz pochodzenia uczniów.

Realizacja i zaliczenie programu CAS jest warunkiem koniecznym do otrzymania dyplomu Matury Międzynarodowej. IB nie przewiduje ocen za realizację programu CAS. Uczniowie mają jednak obowiązek prowadzić portfolio, w którym zapisują osobiste refleksje i wnioski wynikające z podjętych w ramach programu aktywności oraz zamieszczają materiały, które mają potwierdzić spełnienie siedmiu kryteriów opisanych w Creativity, Activity, Service Guide, co pozwoli uznać program za zaliczony. 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji