Wydarzenia

Pn 09.11

Listopad 2020

spotkania z rodzicami (online), godz.17:30; konsultacje d..
Wieczór Talentów 2017 / EKOLA Talent Show 2017

Wieczór Talentów 2017 / EKOLA Talent Show 2017

autor zdjęć: Luca Krarup (IB2) / photos by Luca Krarup (IB2)

Klasa DP1 - klasa 2 liceum trzyletniego

Dokumenty, które należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariatu szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.):

do 15 czerwca:

 do 29 czerwca:

 • kopia świadectwa ukończenia klasy 1 liceum
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia i działania ucznia: certyfikaty językowe, udział w olimpiadach, konkursach, zajęciach pozalekcyjnych, zaangażowanie w akcje społeczne, itd 
 • ewentualne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej

Opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 200 zł i należy ją wpłacić gotówką w szkole lub na konto:

bank: BANK PKO BP    

numer rachunku: 26 1020 5226 0000 6302 0481 0372

właściciel konta: Fundacja Oświatowa EKOLA, ul. Zielińskiego 56, 53-534 Wrocław

Warunki przyjęcia ucznia do klasy DP1:

1) wynik egzaminu z języka ojczystego - minimum 50%

2) wynik egzaminu z języka angielskiego jako języka obcego - minimum 60%

3) wynik egzaminu z matematyki - minimum 40%

4) pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej zainteresowań kandydata, motywacji do wyboru nauki w programie Matury Międzynarodowej, planów na przyszłość, itd.

5) ocena zachowania na świadectwie ukończenia 1 klasy liceum - co najmniej bardzo dobra

6) średnia ocen na świadectwie ukończenia 1 klasy liceum z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, historia, biologia, chemia, fizyka, matematyka - co najmniej 4.0

Bierzemy również pod uwagę dodatkowe osiągnięcia ucznia potwierdzone odpowiednimi dokumentami - certyfikaty językowe, udział w olimpiadach, konkursach, zajęciach pozalekcyjnych, zaangażowanie w akcje społeczne, itd. W przypadku uczniów cudzoziemców o przyjęciu do klasy DP1 decyduje wynik egzaminu wstępnego z języka angielskiego i matematyki oraz przebieg dotychczasowej edukacji.

Egzamin kwalifikacyjny do klasy z programem Matury Międzynarodowej (DP1) składa się z trzech części: egzamin z języka ojczystego, z języka angielskiego oraz z matematyki (terminarz).

Egzamin pisemny z języka ojczystego sprawdza poziom wiedzy z historii literatury i teorii literatury, jaką kandydat powinien mieć po pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego. Ma formę wypracowania, które kandydaci piszą w odniesieniu do wybranego utworu poetyckiego lub fragmentu prozy i które ma zawierać jego analizę i interpretację; czas trwania egzaminu – 1h30m.

Egzamin z języka angielskiego jako języka obcego składa się z

 • części pisemnej: rozumienie tekstu mówionego, rozumienie tekstu czytanego, praktyczne użycie języka (uzupełnienie tekstu brakującymi słowami, przekształcenia zdań obejmujące zmianę słownictwa, składni i struktur gramatycznych, słowotwórstwo), wypowiedź pisemna (reakcja na przeczytany tekst: 200-250 słów; minimum 5-zdaniowe odpowiedzi na kilka pytań otwartych); czas trwania egzaminu – 1h30m
 • części ustnej: rozmowa z kandydatem na wylosowany temat; czas trwania rozmowy – ok. 10m

Treści tematyczne, które mogą pojawić się w pytaniach otwartych części pisemnej egzaminu oraz w rozmowie z kandydatem w części ustnej egzaminu:

 1. Problemy globalne (zmiany klimatu, wpływ człowieka na środowisko naturalne, rasizm i ksenofobia, uzależnienia, nierówności społeczne, konsekwencje gwałtownego rozwoju technologii, itd.)
 2. Sztuka (malarstwo, film, teatr, muzyka, literatura, moda, itd.)
 3. Najważniejsze osiągnięcia naukowe i technologiczne XX i XXI wieku
 4. Komunikacja – porozumiewanie się i środki masowego przekazu
 5. Język ojczysty i języki obce – ich znaczenie w naszym życiu
 6. Poczucie tożsamości i przynależności
 7. Co wiem o programie IB Diploma; dlaczego chcę się w nim uczyć? 

Oczekiwany poziom znajomości języka angielskiego według skali CEF (Common European Framework) - B2 

Egzamin pisemny z matematyki sprawdza poziom wiedzy w zakresie następujących zagadnień: Topics for Mathematics Entrance Exam 2020/2021. Czas trwania egzaminu – 1h30m. 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji