Etyka

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU ETYKA

II etap edukacyjny: kl. 4-6SP

Cele kształcenia - wymagania ogólne:

1. Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury, powinności moralnych oraz wobec różnych sytuacji życiowych;

2. Rozpoznawanie swoich obowiązków wobec najbliższego otoczenia, rodziny i szkoły;

3. Przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości i dokonywania właściwej ich hierarchizacji;

4. Dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi;

5. Wyrażanie opinii i wartościowanie zjawisk społecznych na poziomie społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.

Treści nauczania - wymagania szczegółowe:

1. Poznawanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób;

2. Wyjaśnienia prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn i konsekwencji;

3. Człowiek jako osoba; godność człowieka;

4. Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie;

5. Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania, w tym także w ruchu drogowym;

6. Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi;

7. Wolność i jej różne rozumienie, autorytety i wzory osobowe;

8. Praca i jej wartość dla człowieka;

9. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen, między innymi w odniesieniu do zjawisk społecznych na poziomie małej grupy, społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.

Treści zagadnień omawianych na zajęciach etyki w kl. 4-6 SP mogą się nieco różnić w poszczególnych klasach.

TEMATY PRAC PISEMNYCH Z ETYKI DLA KL. 6a i 6b NA PODNIESIENIE OCENY - do pobrania tutaj

Zajęcia 1.

Lekcja organizacyjna.

Zajęcia 2.

Witaj, szkoło!

Inspiracja:

- Ewa Nowak – Kot, który zgubił dom. Wyd. Egmont, Warszawa 2016 r.,

- Wojciech Tochman – Witaj, szkoło. Duży Format. Magazyn Reporterów, nr 35/1198, 1 IX 2016 r.,

- National Geographic - Historia kota Kunkusha

Zajęcia 3.

Kim są uchodźcy?

Inspiracja:

- Ewa Nowak – Kot, który zgubił dom. Wyd. Egmont, Warszawa 2016 r.,

- www.uchodzcy.info,

National Geographic - Historia kota Kunkusha

Zajęcia 4.

Kto dał człowiekowi prawo do buntu?

Inspiracja:

prawa człowieka

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

- Deklaracja praw człowieka i obywatela

- Powszechna deklaracja praw człowieka

Zajęcia 5.

Czy artysta może więcej?

Inspiracja:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

- Hymn Polski (Wikipedia)

- Hymn Polski

- Hymn Polski (Mundial 2002)

- Jeszcze Polska nie zginęła (Kazik Staszewski)

Zajęcia 6.

Patriotyzm (jutra?)

Inspiracja:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Patriotyzm

- Nie pytaj o Polskę (Obywatel G.C.)

Sorry Polsko (Maria Peszek)

Nienawidzę cię Polsko (Czesław Śpiewa)

Zajęcia 7.

O patriotyzmie.

Inspiracja:

- Rozmowy z Mistrzem. Leszek Kołakowski o patriotyzmie.

Zajęcia 8.

Dzieci z Dworca Brześć

Inspiracja:

- Dzieci z Dworca Brześć

Zajęcia 9.

Mur

Inspiracja:

- Kult, Arahja

- budowa muru berlińskiego

- upadek muru berlińskiego

Zajęcia 10.

Mur

Inspiracja:

- Kult, Arahja

PO TEJ STRONIE: Dlaczego budujecie mur?, W jaki sposób ten mur ma Wam pomóc?, Co ten mur ma symbolizować / oznaczać?, Jak będziecie się czuć po wybudowaniu muru?, Jak sądzicie, jak będą czuć się ci, którzy znajdą się za murem?, Jak długo mur będzie stać?

PO TAMTEJ STRONIE: Dlaczego oni budują ten mur?, W jaki sposób ten mur może im pomóc?, Co ten mur będzie symbolizował / oznaczał?, Jak będziecie się czuć, kiedy znajdziecie się po drugiej stronie muru?, Jak sądzicie, jak będą czuć się ci, którzy go budują i za chwilę znajdą się po drugiej stronie? Jak długo mur będzie stać?

Zajęcia 11.

Ten Inny

Inspiracja:

PYTANIA O SENS: Na czym opierasz swoje wyobrażenie o godności człowieka?, Czy uważasz, że jeden człowiek może być więcej wart od innego?, Czy ludzie mają prawo być całkiem inni niż ty?, Co cię obowiązuje w stosunku do innych ludzi?, Co obowiązuje innych ludzi w stosunku do ciebie?, Na ile "inny" może być drugi człowiek?, Co to znaczy solidarność?

PYTANIA MORALNE: Czy możesz dać komuś do zrozumienia, że go nie lubisz?, Czy możesz kogoś wyśmiewać?, Czy dziewczynki lub chłopcy czegoś nie mogą robić, gdyż są dziewczynkami lub chłopcami?, Czy możesz nieraz z kogoś zadrwić?, Czy nie powinieneś opowiadać dowcipów, które kogoś urażą?, Czy możesz kogoś wykluczyć?, Czy możesz kogoś zwymyślać, bo ty zostałeś zwymyślany?, Czy masz obowiązek bronić kogoś, kto jest zwymyślany, wykluczony lub dyskryminowany?, Czy zawsze musisz robić to, co robi grupa?

Zajęcia 12.

Ten Inny. Ełk.

Inspiracja:

- "Atmosfera pogromowa w Ełku" - Newsweek, 7 stycznia 2017r. 

Zajęcia 13.

Moje prawa i wolności

Inspiracja:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Zajęcia 14.

Moja szkoła. Dopuszczający.

Inspiracja:

- Dopuszczający, reż. Michał Jarczyk

- Tata, a Marcin powiedział: Reforma szkolnictwa

Zajęcia 15.

Moja szkoła. Zmiany w WSO.

Inspiracja:

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Zajęcia 16.

Prawa zwierząt.

Prezentacja Weroniki Sienkiewicz

Zajęcia 17.

Jaka edukacja? Szkoła konserwatywna.

Inspiracja:

Czy szkoła musi być konserwatywna, żeby przynosiła konkretne efekty?, Czy szkoła konserwatywna, czyli broniąca tradycyjnego świata edukacji, naszych kodów kulturowych, ale i szerzej, naszej cywilizacji, to jakaś głupota?, Czy młody człowiek, mimo skłonności do buntu tak naprawdę nie potrzebuje oparcia w osobie bardziej doświadczonej, wyposażonej w kompetencje dyscyplinujące, zdolnej do wskazania właściwych ścieżek ku jasno określonym zasadom: prawdy i dobra, CZYLI autorytetu nauczyciela?

Zajęcia 18.

Jaka edukacja? Szkoła demokratyczna.

Inspiracja:

Czy w szkole demokratyczno-liberalnej tzw. pacyfizm pedagogiczny zwłaszcza, gdy wspiera go ideologia praw ucznia, prowadzi do szkolnej anarchii?, Czy szkoły demokratyczno-liberalne nie kształtują w dzieciach nadmiernego przekonania o własnej doskonałości, zamiast budowania szacunku dla świata dorosłych?, Czy w szkole demokratyczno-liberalnej Nauczyciel przestał być Mistrzem w starym stylu, stając się kimś w rodzaju starszego kolegi, lub enigmatycznym przewodnikiem po bibliotece? 

Zajęcia 19.

Czy szkoła powinna zadawać prace domowe?

Inspiracja:

- Anna Dobiegała: "Prace domowe to zmora uczniów. Czy szkoła bez nich jest możliwa?", Gazeta Wyborcza, 30 marca 2017 r.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z tego serwisu, oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies Więcej informacji